Zamiana prezentacji W OO na PDF


(luki1408) #1

Witam Was, jeżeli umieściłem post w złym miejscu to przepraszam i proszę o jego przeniesienie w odpowiednie miejsce.


(leckow) #2

 Nowy OpenDocument Prezentacja.7z


(Bander zwierz) #3

Tak na przyszłość:

Po otwarciu prezentacji wybierasz Plik -> Eksportuj jako PDF…

W zakładce Ogólne, w Zakres zaznaczasz Slajdy

Klikasz Eksportuj i wybierasz nazwę pliku. Domyślnie jest to nazwa (bez rozszerzenia) oryginalnego pliku i katalog, w którym tenże się znajduje.


(Cedar) #4