Zamiania z WinDVD Gold na WinDVD Platinum


(pikaczu) #1

W jaki sposób można zamienić z WinDVD Gold na WinDVD Platinum.


(Krogulec) #2

Możesz zakupić upgrade na stronie producenta: http://www.intervideo.com/jsp/WinDVDPla ... WinDVDGold

koszt niestety prawie 50 USD


(pikaczu) #3

dzięki