Zamula KOmpa :(((

Witam, mam problem. Wzoraj instalowałem AntiViren KIt Internest security i mi strasznie kompa zamula. Oto log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:56:59, on 2006-03-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CmUCReye.exe

C:\Program Files\Medion Info Display\MdionLCM.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\Bartek\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: G DATA WebFilter Class - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\AntiVirenKit InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\AntiVirenKit InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CmUCRRun] C:\WINDOWS\system32\CmUCReye.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MedionVFD] "C:\Program Files\Medion Info Display\MdionLCM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "C:\Program Files\AntiVirenKit InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: G DATA Firewall Tray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1142060537109

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3712D344-6BAF-4E23-BE94-EE045C8A2009}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3712D344-6BAF-4E23-BE94-EE045C8A2009}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3712D344-6BAF-4E23-BE94-EE045C8A2009}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AVKProxy - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: G DATA Personal Firewall (GDFwSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

Z góry dzięki i Pozdrawiam.

Log jest OK.

Mozesz jeszcze zrobic to:

Start => Uruchom => msconfig z zakładki Uruchamianie możesz odznaczyć:

CmUCReye.exe

RTHDCPL.EXE

MdionLCM.exe

nwiz.exe

ALCMTR.EXE

PDVDServ.exe

PCMService.exe

jusched.exe

qttask.exe

Start > Programy > Autostart > kasacja z prawokliku

Nie wiem tylko co to jest:

Jesli bedzie ci nadal zamulac to zainstaluj sobie Kerio i antywirusa AntiVir Personal Edition a usun AntiViren KIt Internet Security

Zrob sobie jeszcze optymalizacje systemu

Usuń w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu, pogrubiony plik usuń ręcznie z dysku.