Zamulający komp


(Placor) #1

Ostatnio strasznie zamula mi system, a najbardziej Opera. Myślałem ze format będzie najlepszym rozwiązaniem ale nic z tego. Nadal jest to samo. Panda Active Scan wykryła jakiegoś wirusa ale nie usuneła go, teraz nawet nie wiem gdzie on jest.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:19:34, on 2008-04-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrv.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\APVXDWIN.EXE

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

D:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte GN-WP01GS Wireless PCI Adapter SoftAP\Installer\WINXP\RaConfig61.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe

D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrv51.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AVENGINE.EXE

d:\program files\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsImSvc.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\SRVLOAD.EXE

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\WebProxy.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavBckPT.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

E:\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://192.168.0.100/

R0 - HKCU\Software\Microsoft

Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - D:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] D:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] D:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] D:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - Global Startup: GN-WP01GS Utility.lnk = D:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte GN-WP01GS Wireless PCI Adapter SoftAP\Installer\WINXP\RaConfig61.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1207333741216


Winlogon Notify: avldr - D:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - d:\program files\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrv.exe

(huber2t) #2

Log jest czysty Pokaż log z Combofix


(Placor) #3
ComboFix 08-04-04.1 - Jacek 2008-04-06 19:22:39.1 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86