Zamulony komp po usunięciu wirusów - log do sprawdzenia


(Czytom) #1

Proszę o sprawdzenie loga. MKS znalazł kilka wirusów, teraz wg niego jest czysto, ale komputer sprawia wrażenie zamulonego. Z góry dziękuję


(adam9870) #2

Usuń wpisy HJT.

Użyj narzędzia FixWareOut.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\fixwareout\report.txt


(JNJN) #3

Proszę zmienić temat postu na konkretny,opcja zmień i popraw.JNJN


(Czytom) #4

i kolejny

i ostatni

Sporo czytania mam nadzieję że nic nie popsułem i nie obciąłem któregoś loga