Zamulony komp


(Olo1910) #1

Witam

Mam już od dłuższego czasu problem z kompem, zamulony jest już jak staw sołtysa, powolnie działa, ni z tego ni z owego sie zawiesza, w IE jak wpsuje adres jakiejś strony to wyskakuje mi strona zupełnie nie tak o którą mi chodzi, dopiero jak wezmę "wstecz" wskakuje żądana strona. Z góry dziękuję za pomoc.

Olencjusz

oraz log z Silent Runners


(adam9870) #2

Nie trzymaj hijacka w TEMPie lub innym katalogu tymczasowym. Umieść go np. na pulpicie.

Start >>> Uruchom >>> wpisz services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz usługę Windows Management Service.

Plik usuń ręcznie w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Użyj narzędzia FixWareOut.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\fixwareout\report.txt


(Olo1910) #3

Windows Management Service nie moge tego wylączyć ma tryb uruchamiania automatyczny, a reszta juz sie zajmuje


(adam9870) #4

W takim razie spróbuj zrobić tak:

Start => uruchom => wpisz cmd i kliknij OK => w konsoli, która się otworzy wpisz:


(Olo1910) #5

[sc] OpenService FAILED 1060:

Okre

Taki komunikat mi wyskakiwał

Złączono Posta : 20.04.2007 (Pią) 19:14

oprócz usunięcia Windows Management Service, pozostałe czynności wykonałem:

"Silent Runners.vbs", revision 48, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"REGSHAVE" = "C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN" ["FUJI PHOTO FILM CO., LTD."]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]

"NeroCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\TM\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Startup items in "TM" & "All Users" startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Exif Launcher" -> shortcut to: "C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe" ["FUJI PHOTO FILM CO., LTD."]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"

-> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

-> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 37 seconds, including 5 seconds for message boxes)


(adam9870) #6

Usuń z dysku ręcznie ten plik (jeśli będzie)

Usuń wpisy HJT.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis plus raport z fixwareout -> zawartość pliku c:\fixwareout\report.txt


(Olo1910) #7

co o tym sądzisz?


(adam9870) #8

Typowa infekcja rootkitem Windows Security Center. Kilka szkodliwych plików, klucze w rejestrze o tzw. lustrzanym odbiciu oraz ukraińskie DNS'y. Tego rootkita nie jest trudno usunąć ale jeśli wykonasz to, co pisze to wszystko powinno pójść dobrze :slight_smile:


(Olo1910) #9

Huston mamy problem, troche to trwalo zanim mi sie udalo przywrocic system, otóż po usunięciu wpisów w HJT nie moglem otworzyc wogóle IE tzn zadna strona sie nie otwierała, przywrocilem system do nia wczorajszego, dać logi?

Złączono Posta : 20.04.2007 (Pią) 20:35

Mysle że to stalo sie po usunięciu "O2 - BHO: (no name) - {33161E98-0A6C-4d3c-BD62-3A7D56137F52} - (no file) "


(Joan Sunshine) #10

No to daj logi bo po przywróceniu systemu coś mogło wrócić...


(Olo1910) #11

siur

"Silent Runners.vbs", revision 48, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"REGSHAVE" = "C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN" ["FUJI PHOTO FILM CO., LTD."]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]

"NeroCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

INFECTION WARNING! "System" = "csufx.exe" [file not found]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\TM\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Startup items in "TM" & "All Users" startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Exif Launcher" -> shortcut to: "C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe" ["FUJI PHOTO FILM CO., LTD."]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"

-> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

-> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 36 seconds, including 4 seconds for message boxes)


(Joan Sunshine) #12

Wróciło :frowning:

start > uruchom > cmd > wklep:

sc stop "Windows Management Service"

sc delete "Windows Management Service"

start do trybu awaryjnego, plik usuwasz z dysku, a wpisy w hijacku, użyj narzędzia FixWareOut, daj nowe logi i C:\Fixwareout\report.txt :slight_smile:


(Olo1910) #13

no niestety, sytuacja sie powtórzyła, po tych czynnościach nie mogłem wejść na żadną strone w IE, przy usuwaniu O2 - BHO: (no name) - {33161E98-0A6C-4d3c-BD62-3A7D56137F52} - (no file) wyskakiwal jakis komunikat w jez. ang (nie przytocze bo języki obce są mi supełnie obce :wink: ) także spróbuje może jutro jeszcze raz. W każdym bądź razie dzięki za pomoc, do jutra.

Pozdrawiam

Olencjusz


(Gutek) #14

Daj log z Combofix - http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe


(Olo1910) #15

Witam ponownie, dopiero teraz znalazłem czas żeby znów się za wziąść za tego drania, wg wskazówek Gutka2222 wklejam loga z Combofixa


(adam9870) #16

Ściągnij program KillBox, zaznacz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\system32{99aefa88-f17b-4b13-9a4e-842a84911efa}.exe

C:\WINDOWS\system32\kernel32.exe

C:\WINDOWS\tubbies_pc.dll

C:\WINDOWS\tubbies_pc.scr

C:\WINDOWS\tubbies_pc.dat

C:\WINDOWS\tubbies_pc.exe

Po wklejeniu każdej ścieżki z osobna kliknij na czerwonego iksa, ale dopiero po wklejeniu ostatniej zgódź się na restart.

Po wykonaniu pokaż nowy log z Combo.


(Olo1910) #17

zrbione


(Gutek) #18

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa

Użyj Pocket Killbox. Zaznaczasz opcję Delete on Reboot i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżkę

C:\WINDOWS\System32\csufx.exe

i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa ... czyli resetujesz.


(Olo1910) #19

Po zrobieni drugiej czynności tj w Killboxie wyskakuje komunikat tej treśći "PendingFileRenameOperations Registry Data has been Removed by Exsternal Process!"

I małe pytanko, czy mam do notatnika wklejić obydwa te cytaty czy tylko ten drugi?, przyznam się bez bicia że wkleiłem ten drugi "Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=-

"System"=""


(Gutek) #20

i daj nowe logi :wink: