Zamulony komp


(Fischu) #1

Witam. Niedawno mój komp zaczął wyprawiać dziwne rzeczy. Pierwsze co zauważyłem, to to, że moja ulubiona gra - w sumie jedyna, jaką mam na dysku - Enemy Territory, zaczęła odmawiać posłuszeństwa, wieszać się, i ogólnie prawić psikusy. Nie pomogło przeinstalowanie gierki, poza tym od dawna mój net działał jakby wolniej - więc zacząłem coś podejrzewać. Od niedawna, przy wyłączaniu komputera, zawsze pojawia się zapytanie o wyłączenie procesu "smss.exe" - ja wiem, że to jakiśtam systemowy proces, jednak takie zapytanie pojawiło się od niedawna, być może coś za tym stoi. Ale, nie mieszając się w sprawy "zawodowców", od razu daję log.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:55:04, on 2001-05-30

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

K:\WINDOWS\System32\smss.exe

K:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

K:\WINDOWS\system32\services.exe

K:\WINDOWS\system32\lsass.exe

K:\WINDOWS\system32\svchost.exe

K:\WINDOWS\System32\svchost.exe

K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

K:\WINDOWS\Explorer.EXE

K:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

K:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

K:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

K:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\hattric\smss.exe

K:\Documents and Settings\Fischu\Pulpit\etmin.exe

K:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

K:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

K:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

K:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

K:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe

K:\WINDOWS\System32\svchost.exe

K:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

K:\WINDOWS\System32\svchost.exe

K:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

K:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

K:\WINDOWS\system32\svchost.exe

K:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

K:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

K:\WINDOWS\system32\cmd.exe

K:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - K:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - K:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - K:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - K:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE K:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE K:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] K:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RGSC] K:\Program Files\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent

O4 - HKCU\..\Run: [Hattric] C:\WINDOWS\system32\hattric\smss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [etmin] K:\Documents and Settings\Fischu\Pulpit\etmin.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] K:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] K:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] K:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] K:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - K:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - K:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - K:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Norton2009 Reset (.norton2009Reset) - Unknown owner - K:\Program Files\Norton2009Reset.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - K:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apache2.2 - Unknown owner - C:\Serwer\bin\httpd.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - K:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - K:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - K:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - K:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - K:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - K:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2009 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2009_32) - Unknown owner - K:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - K:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - K:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - K:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - K:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - K:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe (file missing)

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - K:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - K:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe


--

End of file - 6415 bytes

Mam nadzieję, że to to :slight_smile: Nie znam się na tym.

Pozdrowienia

Fischu


(deFco247) #2

Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only -> zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach -> Fix checked )

Pobierz Combofix, ale nie uruchamiaj.

Podczas pobierania i skanowania Combofixem należy wyłączyć wszelkie antywirusy i firewalle.

Otwórz Notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\system32\hattric\smss.exe

K:\Program Files\Norton2009Reset.exe


Driver::

.norton2009Reset

Plik zapisz jako CFScript.txt , najlepiej w tym samym folderze co Combofix.exe

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę Combofix.exe

Powinno się rozpocząć usuwanie.

Potem dajesz log z usuwania Combofix.


(Fischu) #3

Oto mój log z ComboFix:

ComboFix 09-05-29.01 - Fischu 2009-05-30 12:17.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.48.1045.18.3326.2732 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: k:\documents and settings\Fischu\Pulpit\combo\ComboFix.exe

Użyto następujących komend :: k:\documents and settings\Fischu\Pulpit\combo\CFScript.txt

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090515-0] *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


k:\program files\Norton2009Reset.exe

k:\windows\jestertb.dll

k:\windows\system32\AutoRun.inf

k:\windows\system32\Plugins

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\aCallbackMethods.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\archivto.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\bluehostto.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\dataupde.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\fastloadnet.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\fastshareorg.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\fileuploadnet.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\megauploadcom.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\meinuploadcom.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\moosharede.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\myvideode.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\netloadin.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\PluginSettings.ini

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\qsharecom.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\rapidsharecom.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\shareonlinebiz.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\shareplacecom.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\silofilescom.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\speedysharecom.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\uploadedto.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\yourfilesbiz.dll

k:\windows\system32\Plugins\Hoster\youtubecom.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\callbackmethods.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\captcha.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\cineto.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\datenbankorg.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\datenschleuder.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\ddlscene.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\ddlwarez.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\dreidl.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\dxpdivxvidorg.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\gameblog.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\gamezam.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\gapping.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\gwarez.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\linkbank.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\linksafe.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\LinkSave.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\lix.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\mirrorit.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\netfolderin.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\onekh.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\rapidfolder.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\rapidlayer.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\rapidsafede.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\rapidsafenet.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\relinkus.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\RScomLinkList.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\rslayer.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\saveraidrush.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\secured.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\securnet.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\serienjunkies.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\shareonall.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\shareprotect.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\stealth.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\tinyurl.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\UndergroundCMS.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\uppicoasis.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\urlcash.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\usercashcom.dll

k:\windows\system32\Plugins\YouCrypt\xlinkin.dll


.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sterowniki/Usługi )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


-------\Service_.norton2009Reset((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-04-28 do 2009-05-30 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2009-05-21 22:51 . 2009-05-21 22:51	41808	----a-w	k:\windows\system32\xfcodec.dll

2009-05-16 09:36 . 2009-05-16 09:36	64785	----a-w	k:\windows\BricoPackUninst.cmd

2009-05-16 09:34 . 2009-05-16 09:36	6116	----a-w	k:\windows\BricoPackFoldersDelete.cmd

2009-05-16 09:33 . 2009-05-16 09:33	--------	d-----w	k:\windows\BricoPacks

2009-05-15 17:19 . 2009-05-15 17:19	604416	----a-w	k:\windows\system32\TUProgSt.exe

2009-05-15 17:19 . 2009-04-27 12:21	28928	----a-w	k:\windows\system32\uxtuneup.dll

2009-05-15 17:19 . 2009-05-15 17:19	361216	----a-w	k:\windows\system32\TuneUpDefragService.exe

2009-05-15 17:17 . 2009-05-15 17:17	--------	d-----w	k:\documents and settings\Fischu\Dane aplikacji\TuneUp Software

2009-05-15 17:16 . 2009-05-15 17:16	--------	d-----w	k:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\TuneUp Software

2009-05-15 17:16 . 2009-05-16 09:04	--------	d-----w	k:\program files\TuneUp Utilities 2009

2009-05-15 17:16 . 2009-05-15 17:16	--------	d-sh--w	k:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\{55A29068-F2CE-456C-9148-C869879E2357}

2009-05-15 14:55 . 2009-05-15 14:56	--------	d-----w	k:\program files\GTactix

2009-05-14 13:53 . 2009-05-30 10:20	664	----a-w	k:\windows\system32\d3d9caps.dat

2009-05-11 14:09 . 1998-10-07 09:54	327168	----a-w	k:\windows\IsUn0415.exe

2009-05-10 09:39 . 2008-04-14 20:51	221184	----a-w	k:\windows\system32\wmpns.dll

2009-05-09 21:24 . 2008-04-14 20:51	294912	-c----w	k:\windows\system32\dllcache\dlimport.exe

2009-05-08 11:41 . 2009-05-09 20:59	--------	d-----w	k:\documents and settings\Fischu\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Rockstar Games

2009-05-08 09:54 . 2009-05-08 09:55	--------	d-----w	k:\windows\system32\drivers\umdf

2009-05-08 09:54 . 2009-05-08 09:54	--------	d-----w	k:\windows\system32\xlive

2009-05-08 09:54 . 2009-05-09 21:06	--------	d-----w	k:\program files\Microsoft Games for Windows - LIVE

2009-05-08 09:28 . 2009-05-08 09:31	--------	d-----w	k:\program files\Rockstar Games

2009-05-05 17:08 . 2009-05-05 17:08	--------	d-----w	k:\documents and settings\Fischu\Dane aplikacji\Thinstall

2009-05-03 10:11 . 2001-05-18 11:47	--------	d-----w	k:\documents and settings\Fischu\Dane aplikacji\Ventrilo


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-30 10:19 . 2001-05-23 21:08	3232	----a-w	k:\documents and settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\FontCache3.0.0.0.dat

2009-05-16 09:37 . 2009-01-29 17:14	--------	d-----w	k:\program files\CyberLink

2009-05-16 09:37 . 2009-01-09 19:23	--------	d-----w	k:\program files\ipla

2009-05-16 09:36 . 2004-08-04 00:44	219648	----a-w	k:\windows\system32\uxtheme.dll

2009-05-16 09:21 . 2009-01-07 21:23	452000	----a-w	k:\documents and settings\Fischu\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-05-16 09:17 . 2009-01-06 18:27	--------	d--h--w	k:\program files\InstallShield Installation Information

2009-05-16 09:16 . 2009-02-11 19:39	--------	d-----w	k:\program files\PHP

2009-05-16 09:08 . 2009-01-07 16:43	--------	d-----w	k:\program files\Valve

2009-05-16 09:08 . 2001-02-17 18:13	--------	d-----w	k:\program files\Wiedźmin

2009-05-16 09:05 . 2009-02-01 11:20	--------	d-----w	k:\program files\ALLPlayer

2009-05-16 09:05 . 2009-01-13 20:37	--------	d-----w	k:\program files\VSD Software

2009-05-15 17:24 . 2001-10-26 16:15	83988	----a-w	k:\windows\system32\perfc015.dat

2009-05-15 17:24 . 2001-10-26 16:15	490808	----a-w	k:\windows\system32\perfh015.dat

2009-05-09 21:28 . 2009-01-06 17:57	86327	----a-w	k:\windows\pchealth\helpctr\OfflineCache\index.dat

2009-04-21 22:20 . 2009-04-21 22:20	14311680	----a-w	k:\windows\system32\xlive.dll

2009-04-21 22:20 . 2009-04-21 22:20	13642496	----a-w	k:\windows\system32\xlivefnt.dll

2009-04-19 15:34 . 2009-04-19 15:34	--------	d-----w	k:\program files\Xvid

2009-04-19 15:34 . 2009-04-19 15:34	--------	d-----w	k:\program files\FDRLab

2009-04-11 16:22 . 2009-02-27 21:57	--------	d-----w	k:\documents and settings\Fischu\Dane aplikacji\mIRC

2009-04-11 16:21 . 2009-02-27 21:57	--------	d-----w	k:\program files\mIRC

2009-04-06 13:57 . 2009-04-06 13:57	--------	d-----w	k:\documents and settings\Fischu\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu

2009-04-06 13:56 . 2009-04-06 13:55	--------	d-----w	k:\program files\Nowe Gadu-Gadu

2009-04-05 12:03 . 2009-04-05 12:03	--------	d-----w	k:\documents and settings\Fischu\Dane aplikacji\VitySoft

2009-03-25 11:52 . 2009-01-07 21:38	550418	----a-w	k:\windows\system32\x264vfw.dll

2009-01-17 13:24 . 2009-01-17 13:24	1987	----a-w	k:\program files\trapcodeStarglow.log

2009-01-17 13:24 . 2009-01-17 13:24	36868	----a-w	k:\program files\uninst-SoundKeys.exe

2009-01-17 13:23 . 2009-01-17 13:23	1960	----a-w	k:\program files\trapcodeShine.log

2009-01-17 13:22 . 2009-01-17 13:22	36868	----a-w	k:\program files\uninst-Particular.exe

2009-01-17 13:22 . 2009-01-17 13:22	36868	----a-w	k:\program files\uninst-Echospace.exe

2009-01-17 13:21 . 2009-01-17 13:21	4544	----a-w	k:\program files\trapcode3Dstroke.log

2007-07-17 12:13 . 2007-07-12 10:51	61440	----a-w	k:\program files\RGSGrowBounds.aex

2001-03-06 17:11 . 2001-03-06 17:12	39823036	----a-w	k:\program files\boujou 4.msi

2006-05-03 10:06 . 2009-01-18 22:53	163328	--sh--r	k:\windows\system32\flvDX.dll

2007-02-21 11:47 . 2009-01-18 22:53	31232	--sh--r	k:\windows\system32\msfDX.dll

2008-03-16 13:30 . 2009-01-18 22:53	216064	--sh--r	k:\windows\system32\nbDX.dll

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RGSC"="k:\program files\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe" [2009-05-08 306088]

"etmin"="k:\documents and settings\Fischu\Pulpit\etmin.exe" [2008-10-10 24064]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="k:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-01-15 13680640]

"NvMediaCenter"="k:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-01-15 86016]

"avast!"="k:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - k:\windows\RTHDCPL.EXE [2007-04-12 16132608]

"nwiz"="nwiz.exe" - k:\windows\system32\nwiz.exe [2009-01-15 1657376]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="k:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]


[HKLM\~\startupfolder\K:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Monitor Apache Servers.lnk]

path=k:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Monitor Apache Servers.lnk

backup=k:\windows\pss\Monitor Apache Servers.lnkCommon Startup


[HKLM\~\startupfolder\K:^Documents and Settings^Fischu^Menu Start^Programy^Autostart^Adobe Gamma.lnk]

path=k:\documents and settings\Fischu\Menu Start\Programy\Autostart\Adobe Gamma.lnk

backup=k:\windows\pss\Adobe Gamma.lnkStartup


[HKLM\~\startupfolder\K:^Documents and Settings^Fischu^Menu Start^Programy^Autostart^nero.bat.lnk]

path=k:\documents and settings\Fischu\Menu Start\Programy\Autostart\nero.bat.lnk

backup=k:\windows\pss\nero.bat.lnkStartup


[HKLM\~\startupfolder\K:^Documents and Settings^Fischu^Menu Start^Programy^Autostart^winword.exe.lnk]

path=k:\documents and settings\Fischu\Menu Start\Programy\Autostart\winword.exe.lnk

backup=k:\windows\pss\winword.exe.lnkStartup


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"Creative Live! Cam Manager"="k:\program files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

"CTFMON.EXE"=k:\windows\system32\ctfmon.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"QuickTime Task"="k:\program files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

"iTunesHelper"="k:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe"

"Adobe Reader Speed Launcher"="k:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

"SunJavaUpdateSched"="k:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

"V0420Mon.exe"=k:\windows\V0420Mon.exe


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"k:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Kaspersky Lab Setup Files\\Kaspersky Internet Security 2009\\Polish\\setup.exe"=

"k:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"k:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"k:\\Program Files\\EA Games\\Mirror's Edge\\Binaries\\MirrorsEdge.exe"=

"k:\\Program Files\\Ubisoft\\Far Cry 2\\bin\\FarCry2.exe"=

"k:\\Program Files\\Ubisoft\\Far Cry 2\\bin\\FC2Launcher.exe"=

"k:\\Program Files\\Ubisoft\\Far Cry 2\\bin\\FC2Editor.exe"=

"k:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=

"k:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=

"k:\\Program Files\\Autodesk\\Backburner\\monitor.exe"=

"k:\\Program Files\\Autodesk\\Backburner\\manager.exe"=

"k:\\Program Files\\Autodesk\\Backburner\\server.exe"=

"k:\\Program Files\\Autodesk\\3ds Max 2009\\3dsmax.exe"=

"k:\\Program Files\\Xfire\\Xfire.exe"=

"k:\\Program Files\\Wolfenstein - Enemy Territory\\ET.exe"=

"k:\\Program Files\\Java\\jre6\\launch4j-tmp\\frd.exe"=

"k:\\WINDOWS\\system32\\ftp.exe"=

"k:\\Program Files\\Rockstar Games\\Rockstar Games Social Club\\RGSCLauncher.exe"=

"k:\\Program Files\\Rockstar Games\\Grand Theft Auto IV\\LaunchGTAIV.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"k:\\Program Files\\Rockstar Games\\Grand Theft Auto IV\\GTAIV.exe"=

"k:\\Program Files\\GTactix\\GTactix.exe"=

"k:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe"=

"k:\\Program Files\\TeamViewer\\Version4\\TeamViewer.exe"=

"k:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=


R0 hotcore3;hotcore3;k:\windows\system32\drivers\hotcore3.sys [2009-01-07 39472]

R1 aswSP;avast! Self Protection;k:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2009-03-25 114768]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;k:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2009-03-25 20560]

R2 mi-raysat_3dsMax2009_32;mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2009 32-bit 32-bit;k:\program files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe [2008-03-10 65536]

R2 TuneUp.ProgramStatisticsSvc;TuneUp Program Statistics Service;k:\windows\system32\TUProgSt.exe [2009-05-15 604416]

S2 Apache2.2;Apache2.2;"c:\serwer\bin\httpd.exe" -k runservice --> c:\serwer\bin\httpd.exe [?]

S3 V0420VID;Live! Cam Vista IM (VF0420);k:\windows\system32\drivers\V0420Vid.sys [2001-02-17 99648]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12	REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt	REG_MULTI_SZ hpqcxs08


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

UxTuneUp

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'


2009-05-30 k:\windows\Tasks\1-Click Maintenance.job

- k:\program files\TuneUp Utilities 2009\OneClickStarter.exe [2009-04-27 13:37]


2009-05-08 k:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- k:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]

.

- - - - USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -


SafeBoot-procexp90.Sys.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.yahoo.com/

mStart Page = hxxp://www.yahoo.com

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

FF - ProfilePath - 

.


**************************************************************************


catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-05-30 12:21

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS


skanowanie ukrytych procesów ...  


skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 


skanowanie ukrytych plików ...  


skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0


**************************************************************************


[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MySql]

"ImagePath"="K:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe"

.

--------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------


[HKEY_USERS\S-1-5-21-1417001333-1644491937-839522115-1003\Software\SecuROM\License information*]

"datasecu"=hex:82,f0,1b,21,6f,c4,d5,a5,d3,77,61,eb,59,67,72,ff,5d,b9,cb,b8,d5,

   70,c0,fd,f3,91,65,2f,57,3d,de,27,1e,68,90,7f,83,e7,fe,1c,b1,96,e3,72,71,6f,\

"rkeysecu"=hex:2f,0f,d5,3e,02,2b,06,63,b1,0b,dd,b6,71,e2,54,98

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------


- - - - - - - > 'explorer.exe'(2748)

k:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

k:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

k:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------

.

k:\program files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

k:\program files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

k:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

k:\program files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

k:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

k:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

k:\windows\system32\rundll32.exe

k:\windows\system32\nvsvc32.exe

k:\windows\system32\PnkBstrA.exe

k:\windows\system32\PnkBstrB.exe

k:\windows\system32\wscntfy.exe

k:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

k:\program files\TuneUp Utilities 2009\OneClick.exe

k:\program files\TuneUp Utilities 2009\RegistryCleaner.exe

k:\windows\system32\TuneUpDefragService.exe

.

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2009-05-30 12:24 - komputer został uruchomiony ponownie

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-30 10:24


Przed: 41 115 340 800 bajtów wolnych

Po: 41 763 241 984 bajtów wolnych


286

Dziękuję za tak szybką odpowiedź.

Pozdrawiam,

Fischu


(deFco247) #4

Log wygląda na czysty.

Menu Start -> Uruchom... -> Combofix.exe /u

Przeczyść system CCleanerem.

Powyłączaj zbędne usługi.

Wykonaj pełny skan Dr Web CureIt!.

Jeśli będą wirusy, to usuń je.


(Fischu) #5

Odświeżam, ponieważ znalazłem właśnie w procesach "crss.exe" i "spoolv.exe", które podobno też są wirusami. Poza tym, problem z ET opisany w pierwszym poście powrócił. log z HiJackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:04:27, on 2001-06-01

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

K:\WINDOWS\System32\smss.exe

K:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

K:\WINDOWS\system32\services.exe

K:\WINDOWS\system32\lsass.exe

K:\WINDOWS\system32\svchost.exe

K:\WINDOWS\System32\svchost.exe

K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

K:\WINDOWS\Explorer.EXE

K:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

K:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

K:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

K:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

K:\Program Files\Razer\Lachesis\razerhid.exe

K:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

K:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

K:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

K:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

K:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe

K:\WINDOWS\System32\svchost.exe

K:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

K:\WINDOWS\System32\svchost.exe

K:\WINDOWS\system32\svchost.exe

K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

K:\Program Files\Razer\Lachesis\OSD.exe

K:\Program Files\Razer\Lachesis\razertra.exe

K:\Program Files\Razer\Lachesis\razerofa.exe

K:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

K:\Program Files\iTunes\iTunes.exe

K:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

K:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

K:\Program Files\Xfire\Xfire.exe

K:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - K:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - K:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - K:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - K:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE K:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE K:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] K:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lachesis] K:\Program Files\Razer\Lachesis\razerhid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "K:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [etmin] K:\Documents and Settings\Fischu\Pulpit\etmin.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] K:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] K:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - K:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - K:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - K:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - K:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apache2.2 - Unknown owner - C:\Serwer\bin\httpd.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - K:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - K:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - K:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - K:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - K:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - K:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - K:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2009 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2009_32) - Unknown owner - K:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - K:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - K:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - K:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - K:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe (file missing)


--

End of file - 6092 bytes

Pozdrawiam,

Fischu


(deFco247) #6

Wszystkie procesy widoczne w logu HJT są nieszkodliwe.

Procesy

też są bezpieczne.


(Fischu) #7

Eeeeh... W takim razie, sam już nie wiem. :frowning:


(deFco247) #8

Niektóre szkodniki maskują się pod pliki systemowe, tyle że owe szkodniki siedzą w innych folderach.

Procesy (pliki) widoczne w twoim logu są autentyczne tzn. są to prawdziwe pliki systemowe.


(Gutek) #9

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052