Zamulony komp

mam problem, mianowicie bardzo długo muszę czekać na logowanie oraz samo odpalenie systemu. mam XP z SP2. :frowning:

Wrzuć logi z HijackThis --> TUTAJ OPIS

Oraz przejrzyj --> Optymalizacja XP

Pomyliłeś sobie temat techniczny z chatem :evil:

Start==> uruchom ==> msconfig

Zakładka uruchanianie ==> odznacz zbędne programy uruchamiające się podczas startu systemu.

Jakiego masz antivirusa? Często jest tak, że przy starcie antivirus może troszke zamulić.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:12:15, on 2006-03-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy_1\Avast!\aswUpdSv.exe

D:\Programy_1\Avast!\ashServ.exe

D:\Programy_1\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Programy_1\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Programy_1\Avast!\ashMaiSv.exe

D:\Programy_1\Avast!\ashWebSv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Programy_1\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\PROGRA~1\Avast!\ashDisp.exe

D:\Programy\Thomson\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Simon\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Programy\SpyBot\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\Avast!\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Programy_1\Odkurzacz\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Programy\Thomson\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\RunOnce: [NCInstallQueue] rundll32 netman.dll,ProcessQueue

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając Download &Express'a - D:\Programy\Download\Download Express\Add_Url.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E509734B-0A60-42A4-9A2A-9703ED18B5A8}: NameServer = 195.114.161.55 195.114.181.130

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy_1\Avast!\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy_1\Avast!\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy_1\Avast!\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy_1\Avast!\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - D:\Programy_1\Blue\BTNtService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Programy_1\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: O&O Defrag (OODefrag) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - D:\Programy\TuneUp 2006\WinStylerThemeSvc.exe

Złączono Posta : 01.03.2006 (Sro) 23:15

mam avast! ale tak jest od pewnego czsu, stało się to nagle i prawdę mówiąc nie mogę dojść po czym to się stało :frowning:


Na drugi raz zamykaj tagi

As.

Użyj także opcji defragmentacji dysku o ile tego jeszcze nie zrobiłeś

już to zrobiłem ale bez rezultatów

Ja bym wywalił z autostartu niepotrzebne (tak mi sie wydaje) programy: SoundMan, NeroCheck, Tweak UI, Odkurzacz-MCD, TkBellExe, KernelFaultCheck, SpeedTouch USB Diagnostics, NCInstallQueue oraz wrzucił (???) avasta i Kerio na dysk C: (???)

A jaki masz sprzęt , i czy zawsze ci tak mulilo kompa, czy dopiero po jakiejś czynności, przeczyść rejestr, polecam program easy cleaner

gdzie sie wkleja logi??

że co ? :o

Na ctrl+v

Użyj Microsoft Bootvis.

Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Narzędzia systemowe -> Oczyszczanie dysku.