Zamulony komp


(#wasyl#) #1

Proszę o sprawdzenie loga z HijackThis, ostatnio mam wrażenie że ładowanie systemu trwa dość długo no i ogólnie jest troche przymulony.

Z góry wielkie dzięki za pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:40:15, on 2006-12-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe

C:\Program Files\Acer\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

D:\PROGRAMY\Java\bin\jusched.exe

D:\PROGRAMY\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Office Keyboard Driver\PS2USBKbdDrv.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

D:\PROGRAMY\Pogoda\pogoda.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\PROGRAMY\EdgeCAM\Cam\edgecls.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\soffice.BIN

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

D:\PROGRAMY\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\Karol\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://global.acer.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRAMY\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\PROGRAMY\Java\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Program Files\Acer\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\PROGRAMY\Java\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\PROGRAMY\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Office Keyboard Driver\StartAutorun.exe PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [tray] D:\PROGRAMY\Pogoda\pogoda.exe /tray

O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: EdgeCLS8.50.lnk = D:\PROGRAMY\EdgeCAM\Cam\edgecls.exe

O15 - Trusted Zone: http://*.mks.com.pl

O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (InstaFred) - file://C:\Program Files\MDT6 Plk\InstFred.ocx

O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {737D14F8-4090-11D4-AE0E-0010830243BD} (SysVerChk Control) - file://C:\Program Files\MDT6 Plk\SysVerChk.ocx

O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - file://C:\Program Files\MDT6 Plk\AcDcToday.ocx

O16 - DPF: {AE56372C-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file://C:\Program Files\MDT6 Plk\InstBanr.ocx

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://C:\Program Files\MDT6 Plk\AcPreview.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1C4E0E3E-D36D-483A-B55C-CC22907969AB}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D72D66C2-C229-44FC-88CE-2A2B5A99E0F4}: NameServer = 192.168.1.1

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\PROGRAMY\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

(adam9870) #2

Log ogólnie czysty.

Usuń kosmetycznie.

To Twoje? Jeśli nie to skasuj zaznaczony folder ręcznie z dysku, a wpisy w hjt.

Poczytaj "ZBĘDNIKI " w autostarcie oraz Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.


(#wasyl#) #3

Dzięki za pomoc

--> usunąłem

--> a to jest moje


(Bbieniol) #4

Wrzuć jeszcze log z Silent Runners


(Monczkin) #5

#wasyl# proszę poprawić posta zgodnie tematami o prawidłowym wklejaniu logów na forum. Inaczej temat zostanie usunięty.


(#wasyl#) #6

Log z Silent Runners


(adam9870) #7

Jest ok :slight_smile: