Zamulony komputer ,cpu >50%

w wiekszosci taskmgr.exe , wltray.exe , explorer.exe

logi z otl

http://wklejto.pl/66014

Nie widać tu żadnej aktywnej infekcji, choć są ślady po dwóch infekcjach.

Kosmetyka:

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix.

jessi