"zamulony" komputer


(Kotpavel) #1

Cześć

Od ok. 2 tygodni strasznie zamuliło mi kompa. Nie znam przyczyny, nie przypominam sobie abym instalował oprogramowanie mogące wpłynąc na działanie komputera. Skanowałem dyski Kasperskym, sprawdzałem czy na dysku nie ma błedów, robiłem również optymalizacje xp wg jednego z wątków na stronie, czyszczenie CCleanerem. A problem polega dokładnie na tym że wszystko bardzo wolno się otwiera nawet takie rzeczy jak mój komputer firefox itp. W managerze zadań zużycie CPU to nie przekracza wtedy 3 % i ok 600mb Ram wolnego.Wklejam loga z Hijack być może tam coś znajdziecie. Jeśli chodzi o kompa to Płyta MSI 7275 o ile dobrze pamiętam Ram 1 GB Intel Core2Duo E6320 GeForce 7600GT. Prosze o rade co moży być przyczyną

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:42:27, on 2011-10-29

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\COMODO\COMODO GeekBuddy\CLPSLS.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\RAM Idle LE\RAM_XP.exe

C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.live.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.live.com/sphome.aspx

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM\..\Run: [RAM Idle Professional] C:\Program Files\RAM Idle LE\RAM_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-507921405-796845957-839522115-1004\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{592E535E-F1E4-4862-99CD-52246556FBB4}: NameServer = 82.139.8.7,88.156.63.9

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: COMODO livePCsupport Service (CLPSLS) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO GeekBuddy\CLPSLS.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe


--

End of file - 5779 bytes

(Mario525) #2

Zainstaluj program HD Tune wrzuć screena z zakładki “Health”


(Kotpavel) #3

HD Tune: WDC WD1600YS-01SHB1 Health

ID Current Worst ThresholdData Status

(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok

(03) Spin Up Time 182 177 21 3858 Ok

(04) Start/Stop Count 95 95 0 5300 Ok

(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok

(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok

(09) Power On Hours Count 92 92 0 6048 Ok

(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok

(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok

(0C) Power Cycle Count 95 95 0 5293 Ok

(C2) Temperature 127 95 0 20 Ok

(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok

(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok

(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 318 Ok

(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok

Power On Time : 6048

Health Status : Ok

Dodane 30.10.2011 (N) 20:26

i jak, czy ktoś mi pomoże ?