Zamulony laptop, podejrzenie wirusa


(Mikiburda54) #1

Proszę o sprawdzenie moich logów z otl’a:

http://wklej.org/id/896939/

http://wklej.org/id/896940/


(Acorus) #2

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.W OTL użyj opcji Sprzątanie.

Zainstaluj aktualizacje do programow wskazanych przez Security Check

analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html jako out of date.


(Mikiburda54) #3

Log po wykonaniu skryptu

http://wklej.org/id/897039/