Zapełaniający się disk C


(Robaror) #1

Witam , mojego kompa dopadła przypadłość iż z dnia na dzień albo miejsce na dysku sie zmniejsza albo zwiększa . Co dzień to jest inaczej . Przykład : W poniedziałek miałem 500 MB wolnego miejsca , a we wtorek juz pozostało 200. Dzisiaj było już 62 ale po jakimś czasie wskoczyło na 198 MB. Dodam że nic nie instalowałem w tym czasie.Zeskanowałem to HijackThis-em i zrobiłem wklejke (poniżej) .Prosze o pomoc co zrobić adres wklejki :http://www.wklej.org/id/9355/

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:23:48, on 2008-10-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Easy Cleaner\EasyClea.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\RAPLIS~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.906\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: (no name) - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [PC Suite Tray] "D:\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


(Boshi) #2

Logi nie wiem jak ale możliwe że mialeś na tak zwanym minusie dysk też tak miałem najpierw 500mb potem zaczołem cos kasowac i dysk się "kurczył" wieć zadalęm sobie pytanie co jest ja tu usuwam a on się kurczy dopiero później zrozumiałem że miałem go na minusie może u ciebie jest to samo


(huber2t) #3

fix w hijackthis

Podaj log z Combofix


(Olixxx94) #4

robaror , w czasie tych wahań w wielkości wolnego miejsca na dysku nie masz komunikatu (dymka) o zwiększeniu pliku wymiany??


#5

Może pliki tymczasowe ?


(Apdjs) #6

wyłącz i włącz punkt przywracania systemu http://support.microsoft.com/kb/310405/pl


(Robaror) #7

Nie , żadnych takich " anomali " nie zauważyłem


(antiferno) #8

probowales przeczyscic dysk np odkurzaczem + moduł do szybkiego oczyszczania dysku ?


(Robaror) #9

Sorry huber2t ale nie do końca rozumiem o co Ci chodzi. Z tym log z combofix . I co z tymi dwoma pozycjami które podałe w szarym polu (quote)


(huber2t) #10

włącz HijackThis >> Do a system scan only >> zaznacz w okienku podane wpisy >> klik na Fix checked

Jako drugi dajesz log z combofix, uruchamiasz go z dwukliku


(Robaror) #11

Czy oto chodzi ?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:10:26, on 2008-10-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\RAPLIS~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.328\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "D:\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

(huber2t) #12

To jest log z Hijackthis a ja prosiłem o log z Combofix


(Robaror) #13

Poniżej log - czy to tak ten?

ComboFix 08-10-16.08 - Raplis Family 2008-10-17 19:35:46.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.555 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: C:\Documents and Settings\Raplis Family\Pulpit\ComboFix.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\NPMyGlSh.dll

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2008-09-17 do 2008-10-17 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-10-17 19:04 . 2008-10-17 19:09 1,393 --a------ C:\WINDOWS\imsins.BAK

2008-10-14 21:12 . 2008-10-17 19:09

2008-10-09 23:25 . 2008-10-15 23:20

2008-10-03 19:44 . 2008-10-03 19:44

2008-09-30 20:55 . 2008-09-30 20:56

2008-09-25 21:46 . 2008-09-25 21:46

2008-09-25 21:46 . 2008-09-25 21:46

2008-09-22 00:51 . 2008-09-22 00:51

2008-09-22 00:51 . 2008-10-09 23:59

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-10-17 17:33 --------- dc----w C:\Documents and Settings\Raplis Family\Dane aplikacji\Skype

2008-10-17 17:05 --------- dc----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft Help

2008-10-17 17:01 --------- dc----w C:\Documents and Settings\Raplis Family\Dane aplikacji\skypePM

2008-10-09 21:59 --------- d-----w C:\Program Files\IrfanView

2008-10-07 22:00 --------- d-----w C:\Program Files\Java

2008-09-16 16:10 --------- d-----w C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar

2008-09-16 16:06 717,296 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2008-09-16 16:06 --------- dc----w C:\Documents and Settings\Raplis Family\Dane aplikacji\DAEMON Tools

2008-09-15 15:40 1,846,272 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2008-09-15 15:40 1,846,272 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\win32k.sys

2008-09-15 14:44 --------- d-----w C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy

2008-09-14 23:08 --------- dc----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Spybot - Search & Destroy

2008-09-14 22:11 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe

2008-09-05 17:54 --------- d-----w C:\Program Files\MSXML 4.0

2008-09-04 22:18 --------- dc----w C:\Documents and Settings\Raplis Family\Dane aplikacji\PC Suite

2008-09-04 22:17 0 ---ha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\MsftWdf_Kernel_01005_Coinstaller_Critical.Wdf

2008-09-04 22:17 0 ---ha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\Msft_Kernel_ccdcmb_01005.Wdf

2008-09-04 22:16 --------- dc----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\PC Suite

2008-09-04 22:13 --------- d-----w C:\Program Files\PC Connectivity Solution

2008-09-04 22:13 --------- d-----w C:\Program Files\DIFX

2008-09-04 21:36 --------- dc----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Installations

2008-08-31 06:31 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-08-30 23:07 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\ACD Systems

2008-08-30 22:47 --------- dc----w C:\Documents and Settings\Raplis Family\Dane aplikacji\ACD Systems

2008-08-28 10:04 333,056 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\srv.sys

2008-08-28 10:04 333,056 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\srv.sys

2008-08-19 09:30 18,432 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedw.exe

2008-08-14 13:46 2,181,632 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

2008-08-14 13:46 2,181,632 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntoskrnl.exe

2008-08-14 13:46 2,137,600 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe

2008-08-14 13:46 2,059,008 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe

2008-08-14 13:46 2,059,008 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe

2008-08-14 13:46 2,017,280 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntkrpamp.exe

2008-08-14 09:51 138,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\afd.sys

2008-07-18 20:10 94,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdm.dll

2008-07-18 20:10 94,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2008-07-18 20:10 53,448 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2008-07-18 20:10 53,448 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt.exe

2008-07-18 20:10 45,768 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

2008-07-18 20:10 36,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2008-07-18 20:10 36,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wups.dll

2008-07-18 20:09 563,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2008-07-18 20:09 563,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuapi.dll

2008-07-18 20:09 325,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2008-07-18 20:09 325,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wucltui.dll

2008-07-18 20:09 205,000 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2008-07-18 20:09 205,000 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuweb.dll

2008-07-18 20:09 1,811,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2008-07-18 20:09 1,811,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng.dll

2008-07-18 20:07 270,880 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll

2008-07-18 20:07 210,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\muweb.dll

2004-09-03 09:32 3,488 -c--a-w C:\WINDOWS\inf\OTHER\CMIAINFO.SYS

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2006-03-02 15360]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-11-14 2131392]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2008-04-23 22058792]

"Odkurzacz-MCD"="C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe" [2008-08-16 264704]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-07-19 78008]

"RaidTool"="C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe" [2005-06-20 1056768]

"Ashampoo FireWall"="C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" [2007-04-05 3251800]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2006-03-02 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk - C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe [2008-02-12 950272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"VIDC.ACDV"= ACDV.dll

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"=

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"=

"D:\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE"=

"D:\Gierki\Painkiller Czarna Edycja\Bin\Editor\PainEditor.exe"=

"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"=

"C:\Program Files\SopCast\adv\SopAdver.exe"=

"C:\Program Files\SopCast\SopCast.exe"=

"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

R0 AFPAnsi;G-DATA Ukrywacz Ansi;C:\WINDOWS\system32\Drivers\AFPAnsi.sys [2002-10-09 43904]

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-19 78416]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-07-19 20560]

R2 NwSapAgent;Agent SAP;C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2006-03-02 14336]

R3 SG762_XP;SAGEM 802.11g XG762 1211B Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WlanBZXP.sys [2007-01-10 450560]

S0 FO_PAnt;FotoOffice VirtualDisc Driver;C:\WINDOWS\system32\Drivers\FO_PAnt.sys []

S3 ZDCndis5;ZDCndis5 Protocol Driver;C:\WINDOWS\system32\ZDCndis5.SYS []

*Newly Created Service* - PROCEXP90

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\Raplis Family\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\6xa0os00.default\

FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - hxxp://www.wp.pl/

FF -: plugin - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\NPMyGlSh.dll

FF -: plugin - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npOggX.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-10-17 19:37:19

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\ASFWHide]

"ImagePath"="\??\C:\DOCUME~1\RAPLIS~1\USTAWI~1\Temp\ASFWHide"

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

PROCES: C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

-> C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\spi.dll

.

Czas ukończenia: 2008-10-17 19:38:55

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-10-17 17:38:52

Przed: 42 622 976 bajtów wolnych

Po: 24,162,304 bajtów wolnych

144 --- E O F --- 2008-10-17 17:10:04


(Agatonster) #14

robaror ,

Poczytaj - Konkretne tematy... ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif