Zapisanie plików Mp3 na płytę CD-R


(Emnet) #1

Mam Nero- jak wykonać skutecznie nagranie plików mp3 na płytę CD-R?

Proszę o kolejne czynności.


(Okm) #2

Otwierasz nero> klikasz DANE>Utworz dysk CD z danymi>Dodaj> wybierasz pliki>ok>dalej> zapis

Drugi sposob (nowsze wersje nero)

Otwierasz nero>klikasz AUDIO> utwórz CD z MP3> dalej postepujesz jak w punkcie 1.


(Emnet) #3

Serdecznie dziekuję- każdy pierwszy raz musi spróbować !!