Zapora nieche sie wlączyc


(Vandaal) #1

Witam! Kiedy chce wlaczyc zapore windowsowa to pisze ze z powodu niezidentyfikowanego bledu system windows nie moze wyswietlic ustawien zapory systemu windows... a poza tym jakis trojan mi sie wyswietla co jakis czas na avascie...

oto log z hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:16:17, on 2006-11-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\windows_e53.exe

C:\dfndrff_e53.exe

C:\kybrdff_e53.exe

C:\nwnmff_e53.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\helpctr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] e:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [windows] C:\\windows_e53.exe

O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\dfndrff_e53.exe

O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\\kybrdff_e53.exe

O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\\nwnmff_e53.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "D:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{89666374-3889-44D9-AB6E-03B3DE0EFD9F}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Pozdrawiam!


(adam9870) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Na wszelki wypadek możesz zapuścić narzędzie SmitFraudFix z opcji numer 2 ponieważ powinien on sobie poradzić z syfem, który jest. Jeśli go zastosujesz to sprawdź potem co z tego będzie (możliwe, że nic) i usuń (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone usuwasz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt, SilentRunners oraz c:\rapport.txt jeśli zastosujesz SmitFraudFix.

Jeśli nadal po usunięciu syfu problem z zaporą będzie występował zajrzyj tutaj - Naprawianie firewalla XP SP2.


(Dimatheus) #3

Witaj !!

A ja proponuję dodatkowo zmienić zintegrowaną zaporę Windows na jakiegoś - choćby darmowego - firewall'a. W końcu skuteczność zapory Windows 1/19 to niezbyt dobry rezultat... :stuck_out_tongue:

TUTAJ wybierzesz coś dla siebie - ja polecam albo Zone Alarm'a, albo Jetico Personal Firewall.

Z pozdrowieniami

Dimatheus


(Msprungk) #4

Mylisz się. Jest skuteczna, Nie wiem skąd wziąłeś takie wyniki, ale chyba nie są to rzetelne testy :stuck_out_tongue:

Start/ uruchom / wpisz w okienko:

rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132

%windir%\inf\netrass.inf

lub

Kliknij Start, wybierz Uruchom..., wpisz cmd i wpisz *netsh winsock reset*.

Pobierz ten plik .reg http://windowsxp.mvps.org/reg/sharedaccess.reg

zaimportuj do rejestru. Zrestartuj komputer.

Po ponownym wejsciu do systemu, kliknij Start/Uruchom, wpisz cmd.exe i

napisz *netsh firewall reset*

(na podstawie wypowiedzi Piotra Palusińskiego)