Zapora systemu windows!problem

Chcąc wejśc w ustawienia zapory systemu windows w panelu sterowania pojawia sie komunikat

Z POWODU NIEZIDENTYFIKOWANEGO PROBLEMU SYSTEM WINDOWS NIE MOZE WYŚWIETLIC USTAWIEN ZAPORY SYSTEMU WINDOWS

o co w tym chodzi???

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=72351

  1. Ściągnij i dodaj do rejestru fixa (Metodą Zapisz element docelowy jako…), następnie potwierdzić decyzję.

  2. Otwórz wiersz poleceń (Start - Uruchom - CMD) w wpisz: NETSH FIREWALL RESET

  3. Jeśli te metody nie skutkują, w Uruchom:

rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi–Steelhead 132 %windir%\inf\netrass.inf, zrestartować system i ponowić komendę NETSH FIREWALL RESET.