Zarządzenie projektami budowlanymi


(Noboo) #1

Poszukuję programu dla kierowników budów i kierowników grup podwykonawczych pomocnego w ich realizacji i kosztorysowaniu.

Program ma pełnić funkcję komunikacyjną oraz jeśli to możliwe w takim programie kosztorysową - wpisywanie cen materiałów, szacowanie kosztów budowy.