Zasyfiony laptop siostry


(D@wid) #1

FRST.txt http://wklej.org/id/1644726/


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {5DDE27A7-6F9B-4A1D-91C2-2345A6CE002C} - System32\Tasks\{7188C9F2-C831-4882-8623-A60D3C1C81CE} = Firefox.exe http://ui.skype.com/ui/0/7.1.0.105/pl/abandoninstall?source=lightinstalleramp;page=tsMain
HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [271744 2014-12-18] (Oracle Corporation)
HKLM\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [843712 2012-01-02] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\RunOnce: [20150107] = C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\emupdate\3f0d86b7-a273-4b1e-aa34-658c5dca14de.exe [183232 2015-02-23] (AVAST Software)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] - {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} = No File
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
FF SearchPlugin: C:\Users\Patrycja\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4z6piv4t.default\searchplugins\ask-search.xml
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(D@wid) #3

AVG usunął mi FRST.exe wyłącze go i dopiero dam fix , dzięki za pomoc!