Zawiecha systemu podczas grania


(!K3y) #1

Od niedanwa z moim pecetem zaczeły sie dziać dziwne rzeczy: podczas grania system sie zawiesza i nie da sie nic zrobić, a jak zresetuje system to monitor włącza sie w tryb oszczedny i jednynym wyjściem z tej sytuacji jest wyłączenie komputera z listwy. Dzieje sie też tak czasami podczas włączenia komputera-jeszcze zanim zacznie sie włączać, monitor włącza sie w stan oszczędny. W podglądzie zdarzeń co jakiś czas są 3 błędy krytyczne:

1. Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	SideBySide

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	59

Data: 2006-11-10

Godzina: 16:17:12

Użytkownik: Brak

Komputer:	XX

Opis:

Generate Activation Context nie powiodło się dla C:\WINDOWS\system32\SanCpl.cpl. Odpowiedni komunikat o błędzie: Operacja ukończona pomyślnie.

.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.


2. Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	SideBySide

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	59

Data: 2006-11-10

Godzina: 16:17:12

Użytkownik: Brak

Komputer:	XX

Opis:

Resolve Partial Assembly nie powiodło się dla Microsoft.VC80.CRT. Odpowiedni komunikat o błędzie: Odnośny zestaw nie jest zainstalowany w tym systemie.

.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.


3. Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	SideBySide

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	32

Data: 2006-11-10

Godzina: 16:17:12

Użytkownik: Brak

Komputer:	XX

Opis:

Nie można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC80.CRT; ostatni błąd: Odnośny zestaw nie jest zainstalowany w tym systemie.Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Pojawia się też ostrzeżenie:

Typ zdarzenia:	Ostrzeżenie

Źródło zdarzenia:	Tcpip

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	4226

Data: 2006-11-10

Godzina: 16:15:43

Użytkownik: Brak

Komputer:	XX

Opis:

Protokół TCP/IP osiągnął limit zabezpieczeń ustalony dla liczby równoczesnych prób połączeń TCP.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dane:

0000: 00 00 00 00 01 00 54 00 ......T.

0008: 00 00 00 00 82 10 00 80 ......

0010: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........

0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........

Wklejam równierz loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:26:57, on 2006-11-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\IDA\ida.exe

C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe

E:\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\mmc.exe

C:\Documents and Settings\EMIL\Pulpit\Pliki\Programy\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IE 4.x-6.x BHO for Internet Download Accelerator - {2A646672-9C3A-4C28-9A7A-1FB0F63F28B6} - C:\PROGRA~1\IDA\idaiehlp.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: XBTP01621 - {9EBBE90B-282E-4c39-8A7E-120749169F0F} - C:\PROGRA~1\BEARSH~2\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O3 - Toolbar: IDA Bar - {C70E30C7-140A-4166-A2E8-43557E62B41A} - C:\Program Files\IDA\idabar.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program Files\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NetPumper] "G:\NetPumper\NetPumperIEProxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Internet Download Accelerator] C:\Program Files\IDA\ida.exe -autorun

O4 - Startup: UniSpiker-2.2.lnk = C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.2\uni_spiker-2.2.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Download ALL with IDA - C:\Program Files\IDA\idaieall.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDA - C:\Program Files\IDA\idaie.htm

O8 - Extra context menu item: Download with NetPumper - G:\NetPumper\AddUrl.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Mail to a Friend... - http://client.alexa.com/holiday/script/actions/mailto.htm

O9 - Extra button: Internet Download Accelerator - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - C:\Program Files\IDA\ida.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Internet Download Accelerator - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - C:\Program Files\IDA\ida.exe

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2007\Win32\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2007\RpcSandraSrv.exe

Pomóżcie, bo nawet sobie w gry nie moge pograć.


(Tomasz Paziewski) #2

masz chyba bearshare'a. odinstaluj go i zobacz. tez go mialem to musialem miec format


(!K3y) #3

Odinstalowalem, ale dalej to samo tylko juz nie wyzuca mi tych błędów. Ale dalej kmi sie zawiewsza i komp monitor sie włącza w stan oszczedny.


(D Ark) #4

Sprawdź czy komp się nie przegrzewa, warto wtedy przeczyścić wszystkie radiatory i wiatraczki.


(De Niro) #5

odinstaluj SiSoft Sandra


(!K3y) #6

Sandra usunieta, ale dalej to samo. Ma ktos jesczez jakies pomysly??

Złączono Posta : 11.11.2006 (Sob) 22:24

Możliwe że jest to zwiazane z temperaturką któregoś z podzespołów, bo jak zdjołem obudowe to nic sie niedziało, gra normalnie chodziła.


(system) #7

A moze zasilacz ci pada ?


(!K3y) #8

A jak można sprawdzić czy zasilacz pada?