Zawiechy systemu

(Adam 91 15) #1

Witam!

Może ktoś mi pomóc i powiedzieć które wpisy trzeba usunąć żeby komputer mojej koleżanki zaczął chodzić normalnie. Z tego co mi wiadomo, chodzi jej np tylko gg reszta w ogóle się zawiesza. daje loga z hijacka. Proszę o pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:19:35, on 2008-07-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

E:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

E:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

E:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

E:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

E:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

E:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\WINDOWS\system32\sysdfk.exe

E:\WINDOWS\system32\cmdsys.exe

E:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - E:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll (file missing)

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - e:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - E:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - e:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "E:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "E:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "E:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ldlog] E:\WINDOWS\system32\ldlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] E:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative WebCam Tray] "E:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] E:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [I&F Viewer toolbar] "E:\Program Files\Photo Toolkit\ivbar\phototoolkitmem.exe" -start

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB1643] command /c del "E:\WINDOWS\b128.exe_old"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - E:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7B80D92D-278A-4CB5-8C8E-1C3736D2A091}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - E:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - E:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O24 - Desktop Component 1: 69princessGirlll69 na Fotka.pl - Zdjęcia - http://www.fotka.pl/profil/69princessGirlll69/


--

End of file - 5757 bytes
(Chemiczny Kali) #2

po pierwsze logi daje się na www.wklej.org a tu tylko link do logu

po drugie odpal od razu ComboFixa i daj log (ComboFix na wyłączonym AV)

(huber2t) #3

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

E:\WINDOWS\system32\ldlog.exe

E:\WINDOWS\b128.exe_old

E:\WINDOWS\system32\sysdfk.exe

E:\WINDOWS\system32\cmdsys.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link

(Gutek) #4

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052