Zawiesza przy WiFi


(Arasu) #1

Witam. Odkąd podpiąłem sobie sieć przez adapter WiFi pod UBS, co kilkanaście minut komp po prostu przestaje reagować.

Adapter LinkSys, router też (z zestawu)

Kiedy podepne sie kablem pod router, jest ok.

Drugi komp cały czas chodzi na WIFI (wbudowanym) i wszystko gra.

Przeinstalowanie sterownika adaptera nic nie dało.

Będę wdzięczny za pomoc.

wklejam log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:26:19, on 2008-11-20

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Linksys\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe

C:\Program Files\Linksys\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WUSB54GC.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\MailFrontier\mantispm.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [ati2sgav] "C:\WINDOWS\system32\ati2sgav.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: raid_tool.exe.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll' missing

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0000-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6-windows-i586.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0F5EC71C-746B-4828-A7BD-B9D42AAA09EB}: NameServer = 10.3.47.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0F5EC71C-746B-4828-A7BD-B9D42AAA09EB}: NameServer = 10.3.47.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0F5EC71C-746B-4828-A7BD-B9D42AAA09EB}: NameServer = 10.3.47.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

O23 - Service: WUSB54GCSVC - GEMTEKS - C:\Program Files\Linksys\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe


--

End of file - 6524 bytes

(Asterisk) #2

arasu Logi wklejasz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org,

a w poście dajesz tylko link


(Arasu) #3

sorry, pierwszy raz to robie..


(Gutek) #4
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [ati2sgav] "C:\WINDOWS\system32\ati2sgav.exe"

usuń wpis HJT

Daj log z ComboFix


(Arasu) #5

ok, wpis usunalem,

log z ComboFix:

http://wklej.eu/index.php?id=360db1c25e


(Gutek) #6

Wklej do Notatnika:

File::

c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job


Driver::

viaxbus

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo oraz skan http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html

To bardziej kosmetyka


(Arasu) #7

ok,

log z Combo Fixa ponizej.

http://www.wklej.org/id/20301/txt

Kaspersky nic nie znalaz, raport pusty, wiec nie wklejam.

Poswiecilem troche wiecej czasu na poszukiwania po sieci i wydaje mi sie ze niestety taki problem bywa i jak na razie

nikomu się go nie udało sensownie zdiagnozowac i usunąć. Pewnie trzeba bedzie po prostu zaakceptowac to ze po prostu

CZASAMI NIEKTORE ADAPTERY WIFI POD USB POWODUJA KONFLIKTY I ZAWIESZAJA

(nie zdarza sie to ponoc w laptopach z wbudowanmi WiFi)

Przeciągnąłem kabel przez całe mieszkanie :((


(huber2t) #8

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Arasu) #9

Już zacząłem się cieszyć bo kilka godzin wytrzymał bez zawieszki.

Niestety cieszylem sie za szybko.

kasperski nic nie znajduje.

Probowałem uaktualnic sterowniki Via (via hyperion) i wyskoczyl blad "RegDBGetKeyValueEx failed"

Przy probie instalowania sterownikow usb pod via, wyskakuje komunikat że potrzebuje system z SP1 (mam obecnie z SP3).

Moze to jest jakaś wskazówka.


(Gutek) #10

Znalazleś złe sterowniki musisz poszukać innych.


(Arasu) #11

są ze strony producenta (Abit) dedykowane do mojej płyty (KV7)

próbowałem 3 różnych wersji.

Chyba powrócę do starego windowsa z SP1, może sie to wszystko uspokoi.