Zawieszająca się powolna praca komputera, wyskakujące reklamy, proszę o pomoc

witam serdecznie, mój komputer co jakiś czas się zawiesza, wyskakują co chwila reklamy. Bardzo proszę o udzielnie mi wskazówek i pomoc. Z góry dziękuje.

 

Raport Addition: http://www.wklej.org/id/1523930/

Odinstaluj BrowseStudio.Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.Pokaż nowe logi z FRST.

Serdecznie dziękuje, nowe logi:

 

Raport FRST: http://www.wklej.org/id/1524495/

 

Raport Addition: http://www.wklej.org/id/1524498/

Otwórz Notatnik i wklej:

HKU\S-1-5-21-1220945662-1275210071-1801674531-1003\...\Run: [Yahoo! Search] = C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\Pay-By-Ads\Yahoo! Search\1.3.15.4\dsrlte.exe
HKU\S-1-5-21-1220945662-1275210071-1801674531-1003\...\MountPoints2: {08a1ef56-2159-11e4-a95f-001e8c9b810c} - K:\iStudio.exe
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs: "http://www.google.com" ======= ATTENTION
BHO: No Name - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - No File
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll No File
BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll No File
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll No File
FF DefaultSearchEngine: Yahoo! Search
FF SelectedSearchEngine: Yahoo! Search
CHR Extension: (BrowseStudio) - C:\Documents and Settings\Admin\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\niikdhdjklnjhgnkimkknmldpaapcpdd [2014-11-14]
R2 MaintainerSvc4.52.864054; C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ddc24aa9-6c5d-44d0-8c40-9bed83bb2ab7\maintainer.exe [123632 2014-11-16] ()
S4 IntelIde; No ImagePath
U1 WS2IFSL; No ImagePath
2014-11-16 16:51 - 2014-11-16 16:55 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.