Zawieszająca się wtyczka firefox'a


(Baron13) #1

Witam,


(Agatonster) #2

baron13

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie, w poście dokładnie opisać problem. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.


(Acorus) #3

Jaka wtyczka?Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.


(Baron13) #4

Przesyłam raporty. A dokładnie chodzi o shockwave flash.

Addition.txt

FRST.txt


(Acorus) #5

Log Addition.txt nie jest kompletny.


(Baron13) #6

skanuje juz z 20 minut i nie chce przerwać… Pisze “Listing Installed Programs…”


(Acorus) #7

Wykonaj w trybie awaryjnym.


(Baron13) #8

To samo jest.


(Acorus) #9

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-982218243-253322191-391675732-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
U3 a3hstro0; C:\Windows\System32\Drivers\a3hstro0.sys [0] (Microsoft Corporation) ==== ATTENTION (zero size file/folder)
S3 cpuz136; \\C:\Windows\TEMP\cpuz136\cpuz136_x64.sys [X]
S3 cpuz137; \\C:\Windows\TEMP\cpuz137\cpuz137_x64.sys [X]
S3 GPUZ; \\C:\Windows\TEMP\GPUZ.sys [X]
2015-01-14 19:33 - 2014-07-14 17:12 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Baron13) #10

narazie wszystko okej. dziekuje za pomoc