Zawieszające się okna / drwtsn32


(Heniusio) #1

Czasami zwieszają się okna i wyskakuje błąd drwtsn32

Hijackthis - http://wklej.org/id/80806/