Zawieszanie się kursora


(Ccx) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:12:35, on 2007-06-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Stardock\SDMCP.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

E:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

E:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe

E:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

E:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

E:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Program Files\Opera\Opera.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

E:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Jarek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.329\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - E:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll (file missing)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "E:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Rapget] C:\Documents and Settings\Jarek\Moje dokumenty\rapget133\rapget.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Rainlendar2] E:\Program Files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] E:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "E:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = E:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = E:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - E:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B1B8299C-3BD2-4268-B5BB-B2E4070EB9E4}: NameServer = 10.20.4.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: MCPClient - C:\Program Files\Common Files\Stardock\mcpstub.dll

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - E:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: lmab_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\LMabcoms.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Dzięki z góry.


(Irnmaiden) #2

Nic nie widzę :oops:


(M Pk) #3

Prawdopodobnie myszka pada ,a dokładnie czujnik w niej :frowning:

Złączono Posta : 28.06.2007 (Czw) 20:46

Jaka mysz optyczna??


(Ccx) #4

Tak, optyczna. Co jakiś czas zawiesza się całkowicie na kilka czasem kilkanaście sekund. System sie nie zawiesza, tylko sam kursor. Może i faktycznie wina myszki. Ale dziwne troche jest to że czasami gdy się zawiesi słychać takie pikanie (takie gdy np. jakieś ostrzeżenie - dymek, wyskakuje w windowsie). :?


(M Pk) #5

A podlonczona przez usb tak


(Ccx) #6

Tak, przez usb


(Irnmaiden) #7

Możliwe, że masz włączone oszczędzanie energii na portach USB.

Kliknij LPM na mój komputer, właściwości, zakładka Sprzęt, Menedźer urządzeń. Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej - główny koncentrator USB. Zarządzanie energią - odptaszkuj Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii.

Zrób tak na wszystkich portach jakie masz w komputerze.


(qrczak13) #8

@Mike_PL , wrzuć jeszcze log z ComboFix.