Zawieszanie się systemu


(Romek&) #1

Mam następujący problem:

Kiedy próbuję uruchomić komputer system nie kończy edycji i zawiesza się na czarnym ekranie z migającym kursorem lub kiedy uda się uruchomić system po jakiejś chwili się zawiesza. Czasem trwa to sekundy, a czasem nie wiesza się przez kilka godzin.

Po wielokrotnym resetowaniu i uruchomieniu w trybie awaryjnym wyświetla się komunikat, że problem tkwi w ustawieniach wyświetlania i albo typ karty jest niewłaściwy albo bieżące ustawienia wyświetlania nie działają na tym sprzęcie.

Kiedy uruchamiam narzędzie diagnostyczne DirectX pojawia się komunikat, że wykryto iż ostatnim razem wystąpiły problemy z modułem Direct3D.

Przeskanowałem system na obecność wirusów i usunąłem:

rtneg.dll, winbbb.dat - HotSearchBar

backdoor.sdbot.nv

adware.webhancer.a30

keylogger.a

autoit.f

Problem nie zmienił się.

Hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:37:39, on 06-08-11

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\DOWNLOADS\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: (no name) - {E5327E1D-20CB-02B9-B0F7-DF4E38ADED27} - (no file)

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {33288993-5664-11D4-8B5B-00D0B73B3518} (ell Class) - http://www.easports.com/downloads/games/common/ieell.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c11.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C4} (GameDesire Pool Training) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billardt_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {70B410C0-BADA-11D4-8308-0080C8D7ED4A} (GameDesire Bridge) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/bridge_2_0_0_20.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

Złączono Posta : 14.08.2006 (Pon) 17:05

Nikt nie wie w czym przyczyna ???

A co z logiem - wszystko zostawić, jak jest ???