Zawieszanie wszystkich programów, rozłączanie z internetem

Proszę o sprawdzenie logów, gdyż mam problem. Wszystkie programy mi się po jakimś pół godziny korzystania z komputera (również z neta) zawieszają, i net się rozłącza. Korzystam z AutoConnect

HiJackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:25:42, on 2007-07-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\Głuch\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe" "ZTE Corporation\ZXDSL852"

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Expressivo] "C:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe" -t

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{55BB6E99-2DEC-4A1C-8FE4-1211535C0C9A}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

SmitFraudFix

Scan done at 20:26:12,31, 2007-07-19

Run from C:\Documents and Settings\Gˆuch\Pulpit\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is FAT32

Fix run in normal mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process


C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Gˆuch»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Gˆuch\Application Data»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\GŁUCH\ULUBIONE»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Moja bieľĄca strona gˆ˘wna"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\\PROGRA~1\\KASPER~1\\KASPER~1.0\\adialhk.dll"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Rustock
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


Description: WAN (PPP/SLIP) Interface

DNS Server Search Order: 194.204.159.1

DNS Server Search Order: 217.98.63.164


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{55BB6E99-2DEC-4A1C-8FE4-1211535C0C9A}: NameServer=194.204.159.1 217.98.63.164

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{55BB6E99-2DEC-4A1C-8FE4-1211535C0C9A}: NameServer=194.204.159.1 217.98.63.164»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End
[/code]
SilentRunners

[code]“Silent Runners.vbs”, revision R50, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}” Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} “CTFMON.EXE” = “C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [MS] “Expressivo” = ““C:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe” -t” [“IVO Software Sp. z o.o.”] “Gadu-Gadu” = ““C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray” [“Gadu-Gadu S.A.”] “AutoConnect” = “C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe” [“http://autoconnect.prv.pl”] “BitComet” = ““C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe”” [“www.BitComet.com”] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} “RemoteControl” = ““C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”” [“Cyberlink Corp.”] “(Default)” = “(empty string)” [file not found] “Lexmark X1100 Series” = ““C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe”” [“Lexmark International, Inc.”] “WheelMouse” = “C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe” [“A4Tech Co.,Ltd.”] “CnxDslTaskBar” = "“C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe” “ZTE Corporation\ZXDSL852"” [“Conexant Systems, Inc.”] “WOOWATCH” = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe” [“France Télécom R&D”] “WOOTASKBARICON” = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe” [“France Télécom R&D”] “kis” = ““C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe”” [“Kaspersky Lab”] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = “AcroIEHlprObj Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx” [empty string] {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F}(Default) = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = “Expressivo” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll” [“IVO Software Sp. z o.o.”] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ “{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania” -> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania” \InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found] “{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu” -> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext” \InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”] “{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}” = “Ochrona WWW” -> {HKLM…CLSID} = “Ochrona WWW” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll” [“Kaspersky Lab”] “{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Outlook Custom Icon Handler” -> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie ikon plików programu Outlook” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL” [MS] “{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}” = “Microsoft Office HTML Icon Handler” -> {HKLM…CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll” [MS] “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] “{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}” = “NeroDigitalIconHandler” -> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalIconHandler Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”] “{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}” = “NeroDigitalPropSheetHandler” -> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalPropSheetHandler Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”] HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\ <> “AppInit_DLLs” = “C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll” [“Kaspersky Lab”] HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ <> AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”] <> klogon\DLLName = “C:\WINDOWS\system32\klogon.dll” [“Kaspersky Lab”] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\ {7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}(Default) = “NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler” -> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalColumnHandler Class” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ Kaspersky Anti-Virus(Default) = “{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}” -> {HKLM…CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\shellex.dll” [“Kaspersky Lab”] WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ Kaspersky Anti-Virus(Default) = “{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}” -> {HKLM…CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\shellex.dll” [“Kaspersky Lab”] WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” -> {HKLM…CLSID} = “WinRAR” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data] Group Policies {GPedit.msc branch and setting}: ----------------------------------------------- Note: detected settings may not have any effect. HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ “shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on} “undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Devices: Allow undock without having to log on} Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop may be disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\ “Wallpaper” = “C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp” Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Control Panel\Desktop\ “Wallpaper” = “C:\Documents and Settings\Głuch\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp” Startup items in “Głuch” & “All Users” startup folders: ------------------------------------------------------- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart “Microsoft Office” -> shortcut to: “C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l” [MS] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS] 000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS] 000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Toolbars HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ “{85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F}” = “Expressivo” -> {HKLM…CLSID} = “Expressivo” \InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll” [“IVO Software Sp. z o.o.”] Explorer Bars HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ HKLM\Software\Classes\CLSID{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}(Default) = “Ochrona WWW” Implemented Categories{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar] InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll” [“Kaspersky Lab”] Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\ “ButtonText” = “Ochrona WWW” Miscellaneous IE Hijack Points ------------------------------ HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\ <> “{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}” = (no title provided) -> {HKLM…CLSID} = “Search Class” \InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL” [empty string] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”] Kaspersky Internet Security 6.0, AVP, ““C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe” -r” [“Kaspersky Lab”] LexBce Server, LexBceS, “C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE” [“Lexmark International, Inc.”] Machine Debug Manager, MDM, ““C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe”” [MS] Print Monitors: --------------- HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\ Lexmark Network Port\Driver = “LEXLMPM.DLL” [“Lexmark International, Inc.”] ---------- <>: Suspicious data at a malware launch point. <>: Suspicious data at a browser hijack point. + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI DLL launch points, use the -supp parameter or answer “No” at the first message box and “Yes” at the second message box. ---------- (total run time: 52 seconds, including 18 seconds for message boxes)
HAXFix

HAXFIX logfile - by Marckie


version 4.48 

2007-07-19 20:30:49,39 


--- Checking for Haxdoor ---


checking for a3d files

a3d files not found


checking for matching notify keys

no matching notify keys found 


checking for matching services

no matching services found 


checking for matching safeboot services

no matching safeboot services found 


checking for other Haxdoor-files

no other Haxdoor-files found--- Checking for Goldun ---


checking for SSODL keys

no ssodl keys found


checking for notify keys

no notify keys found


checking for services

no services found


checking for other Goldun-files

no other Goldun-files found


checking iexplore.exe

iexplore.exe is not infected --- Catchme logfile - thank you Gmer ---


catchme 0.3.660 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-07-19 20:30:49

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT


scanning hidden processes ...


scanning hidden services ...


scanning hidden autostart entries ...


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0--- Analysing Catchme logfile ---


no matching regkeys foundFinished!

ComboFix

"Gˆuch" - 2007-07-19 20:33:41 - ComboFix 07-07-14.6 - Dodatek Service Pack 2 [color=red][b]FAT32 [/b][/color]

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools

Nie za bardzo rozumiem :?

Rejestr czyszcze ccleanerem

Gutek2222 napisał:

Cytat:

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.
Nie za bardzo rozumiem Confused

naciskasz start => programy => najeżdżasz na zakładkę autostart => najeżdzasz na ikonę tego pliku => prawy przycisk myszy => usuń

a autostart…Ja nie wiem czemu “przeczytałem” to jako uruchom :x

Zastosowałem się dom instrukcji i nadal to samo :?

Może przyda się to. Wątpię ale może

beztytu322uay9.jpg

Shot at 2007-07-19

Złączono Posta : 19.07.2007 (Czw) 22:05

A jednak (odpukać) narazie działa :mrgreen:

Jak widać - masz infekcję na pendrive (a teraz także na dysku).

Masz chyba starą wersję ComboFixa, bo nowa wersja usuwa samoczynnie tę infekcję z dysku.

Combofix może przeczyścić także pendrive, jeśli pendrive będzie przestawiony z trybu read only na pełne zapisywanie.

Tak więc radzę usunąc tego ComboFixa, którego teraz masz i potem ściągnąć nową wersję: Combo** Fix**.

Podczas robienia nowego logu zostanie samoczynnie usunięta infekcja z dysku (z pena tylko wtedy, gdy będzie odpowiednio przestawiony).

Po zastosowaniu ComboFixa trzeba będzie jeszcze usunąć ten w/w klucz.

Do Notatnika wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{fe3369f5-3548-11dc-b04f-00d0d08a5644}]

Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >>> Zapisz jako FIX.REG >>>

plik uruchom (dwuklik i OK).

Zrestartuj komputer.

Daj nowy log z Combo. -

Log może być długi, więc zapisz go sobie gdzieś, a potem wklej na http://wklej.org/, a tu daj tylko link.

.

Ale jak przełączyć na tryb pełne zapisywanie?

Złączono Posta : 20.07.2007 (Pią) 11:17

http://wklej.org/id/e9eb77ef40

Tu jest link do loga z Combofixa, ale bez ustawionego trybu pełne zapisywanie, gdyż nie wiem jak to zrobić

Nic z tego nie rozumiem - w tym logu także nie ma usuwania tej infekcji.

Czyżby została usunięta w jakiś inny sposób i pozostał po niej tylko klucz w rejestrze?

Tego niestety się nie dowiemy.

W takim razie pozostaje Ci tylko usunąć ten klucz (sposób jego usuwania podałem poprzednio).

.

Ale jak przełączyć na tryb pełne zapisywanie?

A ten poprzedni sposób (zrobienie pliku FIX.reg) już robiłem

jessica tylko klucz został nic więcej :mrgreen:

Daj log z Silenta. Czy robiłeś Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools

Rejestr czyściłem regCleanerem

Log z silenta

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Expressivo" = ""C:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe" -t" ["IVO Software Sp. z o.o."]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"AutoConnect" = "C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe" ["http://autoconnect.prv.pl"]

"BitComet" = ""C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"" ["www.BitComet.com"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]

"Lexmark X1100 Series" = ""C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"" ["Lexmark International, Inc."]

"WheelMouse" = "C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe" ["A4Tech Co.,Ltd."]

"CnxDslTaskBar" = ""C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe" "ZTE Corporation\ZXDSL852"" ["Conexant Systems, Inc."]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]

"kis" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Expressivo"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll" ["IVO Software Sp. z o.o."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Ochrona WWW"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ochrona WWW"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "AppInit_DLLs" = "C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

<> klogon\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Głuch\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F}" = "Expressivo"

 -> {HKLM...CLSID} = "Expressivo"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll" ["IVO Software Sp. z o.o."]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}\(Default) = "Ochrona WWW"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\

"ButtonText" = "Ochrona WWW"Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

<> "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

Kaspersky Internet Security 6.0, AVP, ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r" ["Kaspersky Lab"]

LexBce Server, LexBceS, "C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE" ["Lexmark International, Inc."]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Lexmark Network Port\Driver = "LEXLMPM.DLL" ["Lexmark International, Inc."]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 48 seconds, including 18 seconds for message boxes)

Już powinno być Ok

Powinno być ale nie jest :? Teraz jeszcze mi się myszka zacięła

Co robić??

Przejrzyj:

Neostrada, połączenia

Optymalizacja i odchudzanie Windows XP

Sprawdź co jest w podglądzie zdarzeń z czasu kiedy następuje zacinanie:

start > uruchom > eventvwr > zakładka system > wpisy na czerwono z czasu zawiechy > dwuklik > to co jest w opisie zaznacz > ctrl +c i do posta wklej ctrl + v.