Zbędniki w autostracie. Które wylączyć?


(Ozzi91) #1

Jestem świeżo po formacie. Chciałbym wyłączyć parę zbędników.

Nie wiem które mogę wyłączyć aby system działał.

Tutaj spis:

schedhlp

alcmtr

NeroCheck

NvCpl

NvMcTray

nwiz

RTHDCPL

SkyTel

Załączam także loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:52:50, on 2007-05-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Programy\Kaspersky Anti-Virus\avp.exe

C:\Programy\Acronis True Image\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Programy\Kaspersky Anti-Virus\avp.exe

C:\Programy\DiskeeperLite\DKService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Programy\Kerio Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\Programy\Kerio Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Programy\Kerio Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\PROGRAMY\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Ozzi\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Programy\Kaspersky Anti-Virus\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Programy\Download Accelerator Plus\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Programy\Download Accelerator Plus\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Programy\Download Accelerator Plus\dapextie2.htm

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Programy\Kaspersky Anti-Virus\scieplugin.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F4389CF5-D32B-48BB-8C6D-66F21CBD60EE}: NameServer = 194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Home Edition 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Programy\Kaspersky Anti-Virus\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Programy\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Programy\Kerio Personal Firewall\kpf4ss.exe

(Gutek) #2

można wyłączyć :slight_smile:

Temat przenoszę :slight_smile: