Zbyt wolne odtwarzanie filmików porażka


(Mirafura) #1

Proszę o sprawdzenie loga,3 minutowy filmik buforuje się co 20 sekund i trwa to ponad 5 min.OTL.TxtExtras.Txt


(Atis) #2

Nie widać infekcji. Odinstaluj MixiDJ Toolbar.

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

:OTL
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Unknown] -- system32\DRIVERS\ETdrv.sys -- (USBET)
DRV - File not found [Kernel | Boot | Unknown] -- System32\DRIVERS\ElbyVCD.sys -- (ElbyVCD)
IE - HKU\S-1-5-21-1606980848-261903793-839522115-1003\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.daemonsearch.com/intl/
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.0.4: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll File not found
O2 - BHO: (mixidj Helper Object) - {4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761} - C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\bh\mixidj.dll (MixiDJ)
O3 - HKLM\..\Toolbar: (MixiDJ Toolbar) - {CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} - C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\mixidjTlbr.dll (MixiDJ)
O16 - DPF: Microsoft XML Parser for Java Reg Error: Value error. (Reg Error: Key error.)
[2014-03-23 21:53:06 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\FOUND.004
[2013-07-21 22:52:02 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Tarma Installer
[2013-07-26 11:02:08 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\MisieK\Dane aplikacji\Systweak
[2013-10-01 20:20:44 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\MisieK\Dane aplikacji\mixidj
:Files
C:\Program Files\mixidj
:Commands
[resethosts]
[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Zainstaluj Service Pack 3 i Internet Explorer 8

Uruchom OTL i kliknij Sprzątanie.

Uruchom SecurityCheck i aktualizuj programy oznaczone jako Out of date

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish