Zdjęcia z galerii DP użyte w starym forum są niedostępne


(FadeMind) #1

@Bartek7000 @Lisek @tomekb

Przykład: https://forum.dobreprogramy.pl/t/zmiana-systemu-preinstalowanego-na-czysty-windows/411525

KOD:

[![image_id: 4820](https://forum.dobreprogramy.pl/gallery/thumbnail.php?image_id=4820)](https://forum.dobreprogramy.pl/gallery/image.php?image_id=4820)
[\*:1757u4lp] 

(FadeMind) #2

2 posts were merged into an existing topic: Nowe forum discourse (2017) - błędy, propozycje, sugestie


(FadeMind) #3

(FadeMind) #4