Zewnętrzny adres MySQL w xon.pl


(Animologic) #1

Jaki jest zewnętrzny adres MySQL w hostingu xon.pl ??


(eyeti) #2

Mi się wydaje że takowy nie istnieje.

Sprawdź w FAQ hostingu :slight_smile:


(Animologic) #3

w FAQ hostingu widnieje tylko o DNS'ach. Jeżeli by tam pytało to bym tutaj nie pisał :smiley: