Złapałem chyba wirusa Weelsof


(mattww2) #1

Podaje logi z OTl wykonane w trybie awaryjnym;

http://wklej.org/id/801387/

http://wklej.org/id/801389/


(Atis) #2

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.