Złośliwe szpiegi


(Lewy) #1

Od pewnego czasu w moim komputerze zadomowiłysię szpiegi. Pierwszy to DSO Exploit, drugi to Cydoor. Za każdym razem gdy je usuwam za pomocą Spybota, przy następnym uruchomieniu kompa znów powracają. Skanowałem kompa AntiSpyware, ad-aware, kasperskym i nic to nie daje :frowning: Jest może jakiś sposób aby na stałe usunąć te śmieci z kompa? Może da się ręcznie je usunąć ? Mam Windows XP, bez SP2 (narazie). Poniżej zamieszczam swój log z Hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 18:29:14, on 2005-01-27

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.40607\aspnet_admin.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

D:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

D:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic\Monitor.exe

D:\Program Files\Startup Mechanic\StartupMonitor.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe

C:\Program Files\McAfee\QuickClean\Plguni.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\DSLMON.exe

D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

D:\Program Files\Microtek\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Damian\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.672\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IE PopUp-Killer ; Neikeisoft - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000003} - D:\PROGRA~1\Ashampoo\ASHAMP~1\PopUp.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ulead AutoDetector] D:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic\Monitor.exe

O4 - HKLM..\Run: [startup Manager Scanner] D:\Program Files\Startup Mechanic\StartupMonitor.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM..\Run: [FinePrint Dispatcher v5] "C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe" /source=HKLM

O4 - HKLM..\Run: [imonitor] "C:\Program Files\McAfee\QuickClean\Plguni.exe" /START

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /startmonitor

O4 - HKCU..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\DSLMON.exe

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Microtek Scanner Finder.lnk = D:\Program Files\Microtek\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - D:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - D:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - D:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - D:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Szukaj - D:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_9028.dll' missing

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{CE5DE90E-1A19-4E3E-9ABE-C85ABB48E2B0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D8BFB800-E91A-4ACE-A3AF-798B0B019C61}: NameServer = 212.244.54.190,194.204.159.1

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - D:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service - SiSoftware - D:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service - SiSoftware - D:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: Task Help - Unknown - C:\WINDOWS\System32\wualcts.exe (file missing)

z góry dziękuję za wszelkie rady


(Qbek50) #2

poczytaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ght=cydoor

dsoexploit

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... hlight=dso


(Lewy) #3

Thx, pomogło :slight_smile: Temat -=> archiwum


(Asterisk) #4

Zamykam