Złośliwy Dialer


(Amos933) #1

Problem tkwi w tym ze gdzieś w systemie mam dialera który nie daje sie usunąć.

Skanowałem Nortone, Spybot, Ad-Aware oraz programem Antydialerowym.

W dalszym ciągu instaluje sie i próbuje się łączyć. Co z tym poradzić?


(system) #2

zarzuć na jakiegoś skanera on-line i zobacz gdzie on się zagnieździł


(M a x) #3

wyszukiwarka (poszukaj dialerkiler 1,1 bardzo dobry)


(Musg) #4

mozesz tez zapodac nam loga do sprawdzenia -nie zaszkodzi

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... hlight=log :slight_smile:


(Kuz5) #5

Spróbuj zlokalizować i usunąć go ręcznie w trybie awaryjnym.


(123448) #6

przeskanuj ETD Security Scanner, dosć dobrze wykrywa dialery (sprawdza również rejestr)


(Minio Dp) #7

Proponuje awaryjny z wyłączonym przywracaniem systemu, oraz jeżeli poznasz juz scieżkę to spod dosa :smiley:


(Amos933) #8

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 21:55:38, on 2005-01-29

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\WINDOWS\System32\prvdi.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\WebSiteViewer\127021.dlr

C:\Documents and Settings\mały\Pulpit\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://quickmetasearch.com/?said=acc0000_ho

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://quickmetasearch.com/?said=acc0000_ho

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://best-search.us/?page=search&pid=sext01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: HomePageCtrl Class - {1B9CB0F8-118B-49C1-956D-B703E976F8E3} - C:\Program Files\STHomePage\STHomePage.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Mega! - {8BC6346B-FFB0-4435-ACE3-FACA6CD77816} - C:\DOCUME~1\MAŁY\USTAWI~1\Temp\MegaHost.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: STLinksCtrl Class - {B54BFA47-D897-49CA-9657-05EC9F80A32B} - C:\Program Files\STLinks\STLinks.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe

O4 - HKLM..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe

O4 - HKLM..\Run: [sfypodqn] C:\WINDOWS\sfypodqn.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows Service] C:\WINDOWS\System32\prvdi.exe

O4 - HKLM..\Run: [AntyDialerTP] "c:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe" tray

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Windows Service] C:\WINDOWS\System32\prvdi.exe

O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {563ED66E-531B-51D2-5DB0-5080C83DA4EE} - ms-its:mhtml:file://C:ie.mht! http://69.50.164.12/exp/mht/sext01.chm::/MegaInstaller.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 0970585994

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{5A39FA40-504A-431E-8A36-D792893860F1}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.142.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{5A39FA40-504A-431E-8A36-D792893860F1}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.142.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{5A39FA40-504A-431E-8A36-D792893860F1}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.142.34

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server - Unknown - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe


(123448) #9

dlacego masz akurat taką strone startową ? - http://quickmetasearch.com/?said=acc0000_ho po 2 usuń nastepujące rzeczy :

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://quickmetasearch.com/?said=acc0000_ho

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://quickmetasearch.com/?said=acc0000_ho

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://best-search.us/?page=search&pid=sext01

O4 - HKLM..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe

O4 - HKLM..\Run: [sfypodqn] C:\WINDOWS\sfypodqn.exe

(co do tych to nie jestem pewny)O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {563ED66E-531B-51D2-5DB0-5080C83DA4EE} - ms-its:mhtml:file://C:ie.mht! http://69.50.164.12/exp/mht/sext01.chm::/MegaInstaller.exe


(Amos933) #10

@Gregor10 mam prośbe - nie bardzo sie orientuje jak to zrobić , czy mozesz mi napisać na pw krok po kroku. Dziekuje z góry.


(123448) #11

ok postaram się. no więc są to wyżej wymienione ciągi znaków (jak można tak to ująć) w Hijacku. po zrobieniu loga w tym hijacku to sie pokazują rzeczy (:roll: ) które są zainstalowane na twoim komputerze , i jak proces loga se zakończy to te wymienione przez ze mnie rzeczy odchacz i nciaśnij opcje FIX i to wszystko :stuck_out_tongue: pozdro


(Kuz5) #12

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

winamp

nwiz

NeroCheck

Zainstaluj sp2


(Damian) #13

Ewentualnie spróbuj narzędzie:

Microsoft AntiSpyware

i

http://skaner.mks.com.pl/skaner.html