Zły obraz... - zawirusowany komputer


(Marcrad) #1

Cześć,

 

Załączam logi z OTL.

Pojawiają się komunikaty: Zły obraz ... Program nie jest przeznaczony do uruchamia...

Niemożliwe do usunięcia Settings Manager Aztec Media.

 

OTL:

http://www.wklej.org/id/1307270/

 

Extras:

http://www.wklej.org/id/1307273/

 

Proszę o pomoc.

Pozdrawiam


(Atis) #2

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

:OTL
SRV - [2014-02-06 11:11:13 | 003,448,848 | ---- | M] (Aztec Media Inc.) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Settings Manager\systemk\SystemkService.exe -- (SystemkService)
[2014-03-20 19:19:28 | 000,002,579 | ---- | M] () -- C:\Users\Gaba\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\mzanjjwu.default\searchplugins\default-search.xml
O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - 10 - No CLSID value found.
O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - 10 - No CLSID value found.
O4 - HKU\S-1-5-19..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-20..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
O20:64bit: - AppInit_DLLs: (c:\progra~2\settin~1\systemk\x64\syskldr.dll) - c:\progra~2\settin~1\systemk\x64\syskldr.dll ()
O20:64bit: - AppInit_DLLs: (c:\progra~2\linkey\ieexte~1\iedll64.dll) - File not found
O20 - AppInit_DLLs: (c:\progra~2\settin~1\systemk\syskldr.dll) - c:\progra~2\settin~1\systemk\syskldr.dll ()
[2014-03-21 14:57:57 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\systemk
:Files
c:\progra~2\linkey
C:\Program Files (x86)\Settings Manager
:Commands
[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool 64-Bit Version

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.


(Marcrad) #3

OTL:

http://wklej.org/id/1307288/

 

FRST:

http://wklej.org/id/1307294/

 

Addition:

http://wklej.org/id/1307291/

 


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

IFEO\bpsvc.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\browsersafeguard.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\dprotectsvc.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\protectedsearch.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\searchprotection.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\searchprotector.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\snapdo.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\stinst32.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\stinst64.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\utiljumpflip.exe: [Debugger] tasklist.exe
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
C:\AdwCleaner

Uruchom FRST i kliknij Fix. Później skasuj folder C:\FRST

Uruchom OTL i kliknij Sprzątanie.

Usuń stare punkty przywracania:

Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Uruchom SecurityCheck i aktualizuj programy oznaczone jako Out of date


(Marcrad) #5

OK. Zrobione, do aktualizacji (Out of date) była Java i Firefox.

Wkleić jeszcze jakieś raporty?


(Atis) #6

Odinstaluj Java 7 Update 25 i zainstaluj Java 7 Update 51

Nie potrzeba nowych raportów.