Zmiana funkcji klawisza F12


(sexy69bis) #1

Klawiatura: Logitech Iluminated 740.

Klawisz "Scroll Lock" jest praktycznie nie wykorzystany.

AutoHotkey z poniższego skryptu działa:

ale z tego:


(sexy69bis) #2

zamiast

wpisałem: