Zmiana funkcji klawisza F12

Klawiatura: Logitech Iluminated 740.

Klawisz “Scroll Lock” jest praktycznie nie wykorzystany.

AutoHotkey z poniższego skryptu działa:

ale z tego:

zamiast

wpisałem: