Zmiana jezyka w programie cool edit


(Martiiin) #1

jak zmienic jezyk na poski w programie cool edit 2000???


(Mszczerbetka) #2

Cool Edit nie ma polskiego języka.