Zmiana kodowania w MySql


(Adiq117) #1

Witam , piszę z prośbą o napisanie skryptu który połączy się z moją bazą i wszystkie istniejące kolumny/komórki z kodowaniem "latin1_swedish_ci" zamieni na "utf8_polish_ci".

Jest mi to potrzebne do wyświetlania polskich liter, a zmiana kodowana ręcznie trwa... jest to duży skrypt forum.


(system) #2

A możesz sprawdzić czy wykonanie takiego zapytania

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

Nie pomoże na polskie znaki?

Mi pomogło.