Zmiana pomocniczego pyatania w skrzynce na onecie


(Oia2) #1

Jak w temacie :stuck_out_tongue: chciałbym zmienić sobie pytanie, jednak nie wiem, gdzie sie je ustawia :smiley:


(system) #2

Po zalogowaniu się do poczty

wchodzisz w profil:

onet2gu.jpg

I zmieniasz to co chcesz :smiley:


(Oia2) #3

Dzięki ;]