Zmiana rozmiaru partycji windows-owskim "partycjonerem"


(fialas1819) #1

chciałbym zwiększyć rozmiar partycji (chcę powiększyć systemowy dysk C:\ kosztem D:). czy można to wykonać bez utraty danych w tym windowsowym programie i czy nie wystąpią jakieś komplikacje (np. nie można uruchomić potem viste) ??


(huber2t) #2

Możesz to zrobić programem Paragon Patrition Magic bez utraty danych.


(sowski) #3

Jużeli już firmy Paragon to Paragon Partition Manager 8.5