Zmiana strony startowej


(Mawik57) #1

Z każdym restartem zmienia mi stronę startową na msn, ad-aware za każdym razem sygnalizuje możliwą próbę wtargnięcia przez przeglądarkę.

Może mi ktoś poradzić co z tego jest do usunięcia i w jaki sposób to zrobić

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 14:02:31, on 2004-10-17

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Meaya\Popup Ad Filter\PopFilter.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program Files\SysInfoMyWork\SysInfoMyWork.exe

C:\Program Files\Avant Browser\avant.exe

C:\Program Files\LeechGet 2004\LeechGet.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\mawik57\Moje dokumenty\Download\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll (file missing)

O2 - BHO: CSBrBHO - {6D0AC7F7-B628-4581-A8B2-14D97F24AA76} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU..\Run: [Popup Ad Filter] C:\Program Files\Meaya\Popup Ad Filter\PopFilter.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Analizuj za pomocą LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\Parser.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając kreatora LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\Wizard.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\AddUrl.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra button: Tłumacz na angielski - {CCCE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tłumacz na angielski - {CCCE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra button: Tłumacz na polski - {CCCE5D71-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tłumacz na polski - {CCCE5D71-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra button: Zachowaj przetłumaczoną stronę - {CCCE5D72-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Zachowaj przetłumaczoną stronę - {CCCE5D72-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - (no file) (HKCU)

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 3103508343

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/pl/big/1 ... gleNav.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


(JNJN) #2

Zrób porządny scan na szkodniki kompa wszystko masz na Forum, o stronie startowej poczytaj w sprawdzonych poradach i jak dobrze przeskanujesz kompa to dopiero wklej loga.


(Adi171717) #3

Sciagnij cw shredder, usuwa te strone startowa ktora Ci sie niepowolanie wlacza

A oto lina do niego :

http://www.dobreprogramy.com/index.php? ... &id=657&g=


(Mawik57) #4

scan zrobiłem trzema programami nortonem, mks-virem i pandą nic nie

wykryły, CWShredder też nic nie pomaga.


(JNJN) #5

Wez jeszcze zainstaluj ad-aware 1.05 uaktualnij i sprawdz.

Wejdz do dodaj usuń programy, odinstaluj wszystkie gogle, bary.szukajki i śmieci,restart kompa i zrób loga.


(luki) #6

miałem kiedyś taką sytuację i pomógł jeden z tych dwóch:

Spybot Search & Destory albo CWS Shreder - oba są dostępne na wortalu za fre... Poszukaj też w archiwum bodużo tego byo...

:smiley: :smiley:

Pozdrawiam


(Tomek Zamlynny) #7

Dopóki nie sprawdzą Ci log, zrób następującą rzecz, aby poprawna strona startowa Ci się ładowała, utwórz skrót swojej przeglądarki:

spacja.jpg


(Adi171717) #8

Pozostaje zatem Spybot Search & Destory :!:


(Tomek Zamlynny) #9

zainstaluj StartPage http://pjwalczak.com/spguard/index.php

warto zajrzeć http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=11522


(Dragonlnx) #10

Przejżyj to : (zmiana stron start) http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=14185

Spróbuj usnąć to

Usuń:

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - (no file)

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 3103508343

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/pl/big/1 ... gleNav.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


(On23real) #11

menu start/uruchom, wpisz regedit a potem przejdz do HKEY_CURRENT_USER\Software\Micro soft\Internet Explorer\Main (albo prosciej: edycja/znajdz i wpisz adres tej strony, ktora Ci sie wyswietla). Powinno znalezc cos takiego jak "start page", gdzie w wartosci bedzie wpisana wlasnie strona. Wcisnij prawy przycisk myszy, wybierz z menu "modyfikuj" i wpisz sobie co tam chcesz