Zmniejszony transfer neostrady. Czy to wirusy?


(Konradkacprzak) #1

Prosze o sprawdzenie loga. Ostatnio mam problemy a mianowicie zmniejszenie szybkościi transferu z 220 kb/s do 90 kb/s. Być może tutaj tkwi problem...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:05:24, on 2006-04-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Avast!\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast!\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\MMTrayLSI.exe

C:\WINDOWS\system32\MMTray2k.exe

C:\WINDOWS\system32\MMTray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Programy\FreeRAM\FreeRAM XP Pro.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Programy\Avast!\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\=(\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MMTrayLSI] MMTrayLSI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2K] MMTray2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "D:\Programy\FreeRAM\FreeRAM XP Pro.exe" -win

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx

O16 - DPF: {B64F4A7C-97C9-11DA-8BDE-F66BAD1E3F3A} - http://locator1.cdn.imagesrvr.com/sites/errorsafe.com/www/pages/scanner/ErrorSafeFreeInstall.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{10FF372C-9BDE-40BC-B602-EBE7FDDB745C}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Avast!\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\Avast!\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast!\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Edit: Lazikar


(agaopo) #2

Na logach się nie znam,a co do zmniejszenia prędkości neo to może przekroczyłeś miesięczny limit i dlatego zmniejszyła się ta neostradka


(Siembiges) #3

agaopo

jeżeli przekroczysz limit ściągania danych to prędkość spada do 32kb/s a o ściąganiu to można zapomnieć prędkości rzędu 2- 5 kb/s


(Konradkacprzak) #4

Przekroczenie transferu odpada. Jakieś inny propozycje? Może jednak cos znajdziecie w tym logu :wink:


(lazikar) #5

Wszystkie OTy Kosz.


(Gblade) #6

Możesz skasować w hijackthis:

Niestety to nie jest powodem twojego problemu