Znacznei słowa GUI


(St Szer) #1

czołem co oznacz słowo GUI. = Graficzny intefrejs użytkownika


(Monczkin) #2