Znikł pulpit , wpadł trojan - logi


(cena6) #1

Witam , otoż nie wiem jakim cudem wpadł mi trojan :frowning: Nagle znikł mi pulpit i zmieniła się tapeta na niebiesko którą nie można zmienić :confused:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:35:36, on 2009-11-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

D:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

D:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe

C:\Documents and Settings\rem\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.2.183.13\GoogleCrashHandler.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/fix_homepage/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

O1 - Hosts: www.grono.net

O2 - BHO: MS extension - {013DFA9D-4A04-4907-B043-46BDE4B090E6} - utrmk.dll (file missing)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - (no file)

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.3.2.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BenLicCheck] D:\Program Files\Beniamin\WLConfig.exe /check

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsHive] C:\WINDOWS\system32\rpcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen] D:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "D:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [SVCHOST.EXE] C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\rem\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_02] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_04] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_05] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_06] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_02] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - D:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Net2Phone - {4B30061A-5B39-11D3-80F8-0090276F843F} - C:\DOCUME~1\rem\USTAWI~1\Temp\WZS107.tmp\Net2fone.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Net2Phone - {4B30061A-5B39-11D3-80F8-0090276F843F} - C:\DOCUME~1\rem\USTAWI~1\Temp\WZS107.tmp\Net2fone.exe (file missing)

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.3.2.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - https://asp.photoprintit.de/microsite/1661/defaults/activex/ips/IPSUploader4.cab

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp05.photoprintit.de/microsite/1661/defaults/activex/IPSUploader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{85026E17-5A78-46ED-9E91-DD2497EE8DF8}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AVP - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - D:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/rem/USTAWI~1/Temp/msoclip1/02/clip_image001.jpg


--

End of file - 9233 bytes

(jessica) #2

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >>Fix checked.

W tym logu nie widać, czy pliki jeszcze są, czy już zostały usunięte.

Daj log z OTL (na samym dole strony)

Ale oprócz normalnych ustawień, dodaj jeszcze jedno:

W pole Custom Scans/Fixes wklej:

i dopiero wtedy kliknij "Run Scan".

Logu nie wklejaj do postu, tylko wklej na http://wklejto.pl/, a tu daj tylko link (z paska adresów)

jessi


(cena6) #3

Witam , otóż mam mały problem z wykonaniem skanu z programu OTL bo gdy sanuje się nagle wyskakuje taki komunikat

tesdt.th.jpg


(jessica) #4

Czy masz właściwą, dzisiejszą datę (17.XI.2009) ?

Dla próby ściągnęłam OTL, i u mnie nie ma żadnych problemów ze skanowaniem.

To nie jest więc wina OTL, lecz daty, jaka jest ustawiona w Twoim komputerze.

jessi


(cena6) #5

Witam ,. udało mi się , proszę logi z OTL

http://wklejto.pl/47588


(jessica) #6

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.

Znasz ten program?

EDIT:

A tego w logu OTL teraz wcale nie ma. - Zniknęło?

jessi


(cena6) #7

Ok zrobiłem tak jak kazałeś z pierwszym

Tu log z czyszczenia

http://wklejto.pl/47840

Tu nowy log

http://wklejto.pl/47841

Nie , nie znam tego programu.

Możliwe że antywirus usunął lub poddał kwarantannie , ale chciałbym dodać że w komunikacie z antywira pokazało mi że svchost.exe to trojan :!:

Proszę o dalszą pomoc i pozdrawiam.


(jessica) #8

Oczywiście, że to był Trojan, wystarczy popatrzeć na lokalizację:

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Logu już nie musisz dawać, bo nic tu więcej nie ma.

jessi


(Monczkin) #9

cena6 , popraw posta z logiem, zgodnie z zasadami panującymi w tym dziale. Inaczej temat zostanie usunięty.