Zniknął pasek startu - nie jest ukryty!


(Sara19933) #1

Zaczęło się od drukarki, wyskoczył błąd, że trzeba usunąć dokumenty aktualnie drukowane i coś w tym stylu. Wtedy komputer działał poprawnie. Choć wtedy długo się uruchamiał. Przy następnym uruchomieniu pasek startu był jakiś niestandardowy, bardzo wąziutki. Na chwilę obecną nie ma go - nie jest ukryty. Powiedźcie co robić. Wklejam Hijack

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:05:39, on 2011-05-16

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

F:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

F:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

F:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

F:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

F:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

F:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

F:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

F:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

F:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe

F:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

F:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

F:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = my.daemon-search.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - F:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - F:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - F:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - F:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - F:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - F:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - F:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - F:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - F:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - F:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - F:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] F:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "F:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "F:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "F:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "F:\Program Files\CyberLink\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\1.0"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] "F:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe" blrun

O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePSTShortCut] "F:\Program Files\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "F:\Program Files\CyberLink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "F:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "F:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "F:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "F:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "F:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "F:\Documents and Settings\sara\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] F:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON SX410 Series] F:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIFCE.EXE /FU "F:\WINDOWS\TEMP\E_SBE.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-507921405-583907252-682003330-1003\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-507921405-583907252-682003330-1003\..\Run: [EPSON SX410 Series] F:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIFCE.EXE /FU "F:\WINDOWS\TEMP\E_SBE.tmp" /EF "HKCU" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User '?')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://F:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przez IDM - F:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystkie linki przez IDM - F:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - F:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - F:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - F:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - F:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - F:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - F:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - F:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - F:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - F:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - F:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - F:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - F:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - F:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - F:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - F:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe


--

End of file - 10223 bytes

Dodam jeszcze, że nie udało mi się ściągnąć program Hijack z dobreprogrmy oraz instalki. Nie wiem dlaczego, jakieś inne kodowanie czy co.

PS. Chciałam dodać link do podobnego problemu poruszanego na tym forum, ale nie działa mi kopiuj/wklej.


(Gutek) #2

Daj log y OTL - otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html


(Sara19933) #3

wklej.org/id/531113


(Gutek) #4

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

:OTL


IE - HKU\S-1-5-21-507921405-583907252-682003330-1003\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = my.daemon-search.com

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: DTToolbar@toolbarnet.com:1.1.4.0024

[2011-04-16 10:35:27 | 000,000,000 | ---D | M] ("DAEMON Tools Toolbar") -- F:\Documents and Settings\sara\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ybqcctw1.default\extensions\DTToolbar@toolbarnet.com

[2011-04-16 10:35:22 | 000,002,059 | ---- | M] () -- F:\Documents and Settings\sara\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ybqcctw1.default\searchplugins\daemon-search.xml

O3 - HKLM\..\Toolbar: (DAEMON Tools Toolbar) - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - F:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll ()


:Commands

[emptytemp]

[Reboot]

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.

Użyj TaskbarRepairToolPlus! - http://www.agavk.p9.pl/strony/skrzynka_naprawcza.php


(Sara19933) #5

http://www.wklej.org/id/531342

http://www.wklej.org/id/531370

Nie udało mi się przywrócić utraconego paska zadań. W programie Taskbarrepairtoolplus! wyskakuje błąd po wybraniu opcji Taskbar is missing:

"Run-time error '462':

The remote server machine does not exist or is unavailable."

A serwer z plikami downloads ze strony agavk.p9.pl jest nie dostępny, więc pobierałam z innego serwera. Ten program trzeba zarejestrować?

-- Dodane 18.05.2011 (Śr) 13:54 --

Proszę o pomoc :expressionless:

-- Dodane 19.05.2011 (Cz) 17:35 --

Proszę, bardzo, bardzo. Może mi ktoś pomóc? :?

Sprawdzam ciągle czy nie ma odpowiedzi i ciągle zastaje rozczarowanie