Znikneły dane z partycji


(Crash1971) #1

Mam dysk 160 giga podzielony na 4 partycje , dzis jak wszedłem na jedna z nich to nie wyswietliło mi zadnych plików!!

Ale na wykresie pokazuje że jest zajete 11 giga czyli tyle ile powinno byc a wolne 7 giga. Czy ktos wie o co chodzi??

System mam na oddzielnym dysku fizycznym 20GB.160 jest to dysk dodatkowy.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:01:47, on 2006-02-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\HD Tune\HDTune.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.thecrims.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [bootSkin Startup Jobs] "C:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\PowerGG.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Get Flash by FlashKeeper - C:\Program Files\FlashKeeper\GetFlash.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashKeeper - {86301D40-94C1-4a5e-843B-7F43965E364A} - C:\Program Files\FlashKeeper\GetFlash.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{18FFDDDD-5D08-49A4-ABA6-2C5775F89AA2}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{18FFDDDD-5D08-49A4-ABA6-2C5775F89AA2}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{18FFDDDD-5D08-49A4-ABA6-2C5775F89AA2}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip..{18FFDDDD-5D08-49A4-ABA6-2C5775F89AA2}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip..{18FFDDDD-5D08-49A4-ABA6-2C5775F89AA2}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\wbsrv.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)


(KacperP) #2

spróbuj na tej partycji wyszukać pliki. Może są ukryte. Daj wyszukaj i ustaw zaawansowane opcje, tam powinna być opcja wyszukaj ukryte czy coś takiego kliknij i niech szuka w partycji na której nie ma nic!!


(JNJN) #3

A system jak wyświetla tą partycję prawidłowo.

Spróbuj PPM na partycji i właściwości - narzędzia i sprawdzenie błędów - włącz automatyczne sprawdzanie błędów.

Spróbuj również jak nic nie da co powyżej pisze wykonać chkdsk /f dla tej partycji z konsoli,po zabootowaniu kompa z płyty CD z XP.

Jak nic odzysk danych.

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … topic=4993

Później zdjąć tą partycję i założyć na nowo.