Znowu problem =/ prosze o sprawdzenie

Znow brat podrzucil mi kompa.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:59:22, on 2006-02-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\csrss.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\AlfaCleaner\ACServer.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\windows\inet20006\winlogon.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\windows\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\windows\SOUNDMAN.EXE

C:\windows\system32\intell321.exe

C:\windows\system32\spoolsvv.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\windows\inet20006\mm4.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\MARCIN\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: run=C:\windows\inet20006\winlogon.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [clean] C:\clean.bat

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office] C:\windows\system32\msvcp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [rscn] C:\Documents and Settings\MARCIN DOBROWOLSKI\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\6DCV6TE1\svchost[1].exe ymmud

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\windows\inet20006\winlogon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intell321.exe] C:\windows\system32\intell321.exe

O4 - HKLM\..\Run: [spoolsvv] C:\windows\system32\spoolsvv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AlfaCleaner] C:\Program Files\AlfaCleaner\AlfaCleaner.exe

O4 - HKLM\..\Run: [E-nrgyPlus] C:\Program Files\E-nrgyPlus\E-nrgyPlus.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\windows\inet20006\winlogon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\windows\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: lanH32 - C:\windows\SYSTEM32\lanH32.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: AlfaCleanerService - AlfaCleaner.com - C:\Program Files\AlfaCleaner\ACServer.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

To fajnie, ale jest jakiś konkretny problem ??

tak. AlfaCleaner i zapewne troche nieporzadanych “programow” i w zwiazku z tym prosze o sprawdzenie poprawnosci loga

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue: