Zrywa połączenie z internetem logi


(Diablo5555) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:03:57, on 2008-12-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Common\FCH32.EXE

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe

C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Bezpieczny Internet\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] C:\WINDOWS\adiras.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Cyber-shot Viewer Media Check Tool.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2313871D-5F74-44F3-8B12-440EED7700C5}: NameServer = 83.238.255.76 213.241.79.37

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Bezpieczny Internet\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Bezpieczny Internet\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: Agent zarządzania F-Secure (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Bezpieczny Internet\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


--

End of file - 5987 bytes

(Leon$) #2

Log wygląda na czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i ... 378.0.html

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

:slight_smile:


(Diablo5555) #3

Zrobiłem wszystko oprócz skanu Kacperskim bo zrywa mi połączenie co min. i nie moge ściągnąć programu,przeskanowałem moim antywirusem i nic.Ale przy włączaniu internetu wyskakuje komunikat ,,Kontrola systemu wykryła aplikację próbującą zmodyfikować system-userinit.exe .Jak to wywalić z systemu??


(Michaelp128) #4

Użyj Dr.WEB CureIt!

Podaj dokładną lokalizację (ścieżkę) pliku.


(Diablo5555) #5

C:/WINDOWS/system32/userinit.exe


(Michaelp128) #6

Zarówno jak i wirus jak i plik systemowy mają tą samą lokalizację. Spróbuj wyleczyć Dr.WEB CureIt!.


(Leon$) #7

nie usuwaj przypadkiem tego pliku

to plik Windowsa

:slight_smile:


(Diablo5555) #8

to czemu ten plik wywala antywirus,jak mam zapobiec zerwaniu połączeń z internetem :frowning: dodam że miałem prędzej zainstalowany Bonjour service,zainstalował się przy pobieraniu iTunes .Odinstalowałem go przez dodaj usuń programy i prawdopodobnie zostały jakieś jego składniki i to mi wywala internet tak myślę jeszcze raz proszę o pomoc :frowning:


(Diablo5555) #9

wynik po skanie cureit dr Web

ComboFix.exe\32788R22FWJFW\psexec.cfexe;C:\Documents and Settings\ja\Pulpit\ComboFix.exe;Program.PsExec.171;;

ComboFix.exe\32788R22FWJFW\C.bat;C:\Documents and Settings\ja\Pulpit\ComboFix.exe;Prawdopodobnie BATCH.Virus;;

ComboFix.exe;C:\Documents and Settings\ja\Pulpit;Archiwum zawierające zainfekowane obiekty;Przeniesiony.;

A0000069.exe\32788R22FWJFW\psexec.cfexe;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP2\A0000069.exe;Program.PsExec.171;;

A0000069.exe\32788R22FWJFW\C.bat;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP2\A0000069.exe;Prawdopodobnie BATCH.Virus;;

A0000069.exe;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP2;Archiwum zawierające zainfekowane obiekty;Przeniesiony.;

A0000070.exe\32788R22FWJFW\C.bat;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP2\A0000070.exe;Prawdopodobnie BATCH.Virus;;

A0000070.exe\32788R22FWJFW\psexec.cfexe;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP2\A0000070.exe;Program.PsExec.171;;

A0000070.exe;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP2;Archiwum zawierające zainfekowane obiekty;Przeniesiony.;

A0000071.exe\32788R22FWJFW\C.bat;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP2\A0000071.exe;Prawdopodobnie BATCH.Virus;;

A0000071.exe\32788R22FWJFW\psexec.cfexe;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP2\A0000071.exe;Program.PsExec.171;;

A0000071.exe;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP2;Archiwum zawierające zainfekowane obiekty;Przeniesiony.;

(Spandau) #10

Usuń Combofixa z dysku jeśli jeszcze jest

Usuń folder C:\32788R22FWJFW jeśli jeszcze jest na dysku

Opróżnij kwarantanne DrWeb

Przeskanuj ponownie DrWeb


(Diablo5555) #11

Usuń folder C:\32788R22FWJFW jeśli jeszcze jest na dysku-gdzie go szukać i jak usunąć?


(Spandau) #12

Ten folder to pozostałość po Combofix No jak to gdzie szukać domyślnie jest on jak podałem C:\32788R22FWJFW jeśli nie ma to jest OK i nic nie robisz, jeśli jest to usuwasz ręcznie


(Leon$) #13

bo może być zarażony ale wtedy nie usuwamy ale musimy podmienić z płyty CD Windowsa

Brak lub uszkodzenie pliku userinit.exe

konsola odzyskiwania

expand X :\i386\userinit.ex_ C :\Windows\sytem32\userinit.exe

x stacja CD

C partycja na której masz system

:slight_smile:


(Diablo5555) #14

po drugim skanie Dr Web

A0000112.exe\32788R22FWJFW\C.bat;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP3\A0000112.exe;Prawdopodobnie BATCH.Virus;;

A0000112.exe\32788R22FWJFW\psexec.cfexe;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP3\A0000112.exe;Program.PsExec.171;;

A0000112.exe;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP3;Archiwum zawierające zainfekowane obiekty;Przeniesiony.;

A0000113.exe\32788R22FWJFW\C.bat;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP3\A0000113.exe;Prawdopodobnie BATCH.Virus;;

A0000113.exe\32788R22FWJFW\psexec.cfexe;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP3\A0000113.exe;Program.PsExec.171;;

A0000113.exe;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP3;Archiwum zawierające zainfekowane obiekty;Przeniesiony.;

A0000114.exe\32788R22FWJFW\C.bat;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP3\A0000114.exe;Prawdopodobnie BATCH.Virus;;

A0000114.exe\32788R22FWJFW\psexec.cfexe;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP3\A0000114.exe;Program.PsExec.171;;

A0000114.exe;C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP3;Archiwum zawierające zainfekowane obiekty;Przeniesiony.;

(Leon$) #15

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger Zaznaczasz tekst podany do usunięcia na forum

kopiuj >> klikasz na Paste Script from Clipboard >> Execute >> Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

:slight_smile:


(Diablo5555) #16

Raport

Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com


Platform: Windows XP


*******************


Script file opened successfully.

Script file read successfully.


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:


Rootkit scan active.

No rootkits found!Error: could not delete folder "C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP3"

Deletion of folder "C:\System Volume Information\_restore{8AA33CB1-9AA0-4C69-A5E8-10633854E9B4}\RP3" failed!

Status: 0xc0000022 (STATUS_ACCESS_DENIED)Completed script processing.


*******************


Finished! Terminate.

(huber2t) #17

Folder się nie usunął gdyż go nie ma

Powinno być ok

:slight_smile:


(Leon$) #18

??

a mi się zdaje że folder jest tylko brak dostępu

diabloo

Przeskanuj jeszcze raz Kaspersky Virus Removal Tool http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry354381

:slight_smile:


(Diablo5555) #19

mam go przeskanować tym anty wirem w trybie awaryjnym bo przy inasTowaniu pokazuje żeby zrestartować i F8


(Leon$) #20

Tak :slight_smile: