Zwalnia komp MyWebSearchService;My Web Search


(Karolina Porwit) #1

Nie idzie tego niczym usunąć... Log z Combo Fixa http://wklej.org/id/139c5c459c Proszę o pomoc...


(Laszjwrz) #2

Otwórz notatnik i wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Plik --> Zapisz jako... --> Nazwa pliku: fix.reg --> Zapisz jako typ: Wszystkie pliki --> OK.

Następnie scal z rejestrem - dwuklik na plik fix i zaakceptuj.

Start/Uruchom.../_cmd_ - enter. Wpisz:

sc stop MyWebSearchService - enter

sc delete MyWebSearchService - enter

Start/Panel sterowania/Dodaj usuń programy - poszukaj tam MyWebSearch, jak będzie zaznacz i odinstaluj, a następnie przejdź do lokalizacji C:/Program Files i sprawdź czy znajdują się tam jakieś pliki bądź foldery o nazwie MyGlobalSearch. Jeśli tak - usuń je ręcznie.

Następnie nowy log ComboFix i HijackThis.


(Karolina Porwit) #3

Dziekuję, udało się !!


(huber2t) #4

Podaj log z Combofix