Zwalniajacy komp

Witam moj komp od pewnego czasu bardzo muli ,ad-aware i panda nic nie znajdują ,prosze sprawdzic log

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 21:33:49, on 2005-01-19

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Bankrut\bankrut.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.0\program\soffice.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\program files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Tlen_pliki\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = tp wita Cie w Internecie

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Display Settings] C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\hptasks.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [QT4HPOT] C:\Program Files\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Bankrut] C:\Program Files\Bankrut\bankrut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.0\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093420418963

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{144ACFBD-A338-44B4-B881-EFBFA37197A5}: NameServer = 217.98.20.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BE3D919E-3362-4C81-B2ED-66E0F121D01A}: NameServer = 192.168.0.100

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{144ACFBD-A338-44B4-B881-EFBFA37197A5}: NameServer = 217.98.20.34 217.98.63.164

O23 - Service: LexBce Server - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Panda Firewall Service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

O23 - Service: WLTRYSVC - Unknown - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe (file missing)

Oczywiście masz m.in lsass i smss. Co oznacza, ze masz wirusy. Wyjście - znajdź na stronie microsoftu w necie lub na stronie onet programy aplikację do usunięcia tych wirusów lub zainstaluj ponownie windowsa.

Smss.exe, Services.exe- proces odpowiedzialny za kontrolowanie usług systemowych.

Lsass.exe- proces odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemu

to nie jest isas tylko Lsas który jest procesem systemowym o drugim napisał Kamaa .

Nie wprowadzaj innych w błąd :!: :!: :!:

Czytaj uważnie wszystkie wpisy w postach :!: :!: :!:

wiec jest to cos?? :frowning:

Możesz nieco programów powyłączać z autostartu… bo troszke ich masz…

Start >> Uruchom: msconfig i Start >> Programy >> Autostart

Odinstaluj mesangera…

I zastanów się od kiedy ci muli, co wcześniej robiłeś na kompie, co instalowałeś… może to wina jakiegoś konkretnego softu?

i możesz jeszcze powyłączać zbędne usługi działające w systemie…

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … topic=7723